Místní knihovny

O malé knihovny v místních částech města se stará obecní samospráva a Městská knihovna Velké Meziříčí.

Obec pro ně vyhledává dobrovolné knihovníky a zajišťuje prostory.

Knihovna zajišťuje poskytování odborných knihovnických a informačních služeb:

1. nákup a zpracování knižního fondu

 • zajištění předplatného novin a časopisů
 • pořízení nových knižních titulů
 • označení štítky a obalení krycí fólií
 • vyhotovení katalogizačních i knižních lístků
 • vedení statistiky přírůstků a úbytků
 • zpracování přírůstkových seznamů
 • odpisy vyřazených knih

2. tvorbu a poskytování výměnných souborů

 • sestavování individuálních výměnných souborů dle konkrétních požadavků

3. pomoc při revizi knižního fondu

4. poradenskou a konzultační činnost

 • proškolení nově jmenovaného dobrovolného knihovníka
 • metodickou návštěvu obsluhované knihovny
 • pomoc při práci s knižním fondem
 • zpracování podkladů do ročního statistického výkazu
 • pořádání diskusních setkání dobrovolných knihovníků

5. uhrazení mzdy knihovníka

Takto pečujeme o tři pobočky:

a) Místní knihovna Lhotky
knihovnice Ludmila Rychlá
provozní doba: pátek (letní čas) 17.00 - 19.00, pátek (zimní čas) 16.00 - 18.00

b) Místní knihovna Mostiště
knihovnice Hana Zahradníčková
provozní doba: pátek 17.00-19.00

c) Místní knihovna Olší nad Oslavou
knihovnice Marie Bradáčová
provozní doba: neděle 10.00- 12.00

J