Články

Vytrženo 1/2009

VYTRŽENO Z DIÁŘE MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Přísloví české praví, že změna je život. Přísloví latinské potom, že změna je příjemná.
A tak původní Kukátko do světa knih a následný titulek Na skok do knihovny vystřídá na stránkách týdeníku čas od času článek Vytrženo z diáře. Proč? Protože, jak zmínil Cicero, změna těší.
Jsou však věci, s nimiž nic nehne. Tak třeba nástěnky. Od dob, kdy je někdo hodně pomstychtivý a zlomyslný vymyslil, obklopují nás na každém kroku. Jsou němým výkřikem, který vždy neomylně prozradí mnoho o svém tvůrci. Jistě jste narazili na výplod tvořivosti snaživé pečlivky nelenící dráždit rodinu dírami rozličných velikostí na roztodivných místech odebíraného tisku. Určitě máte za sebou dlouhé předlouhé čekání v místech, kde jedinou vzpruhou mozkového závitu byly dva ledabyle lípnuté, zaprášené, natržené a ošuntělé plakátky. Nepochybujte, že je tam umístil jedinec racionální, který by se nad to dozajista hravě povznesl (a nechal vás klidně na holičkách a bez informací), kdyby si tak nepřivodil problém žádající ještě náročnější řešení. (Kdo tu vymaluje po sejmutí nástěnky?)
Na těchto neodolatelných informačních plochách jsme se také donedávna setkávali s naprosto fascinujícími nadpisy. Nehledě na obsah, úžasné bylo i provedení samo. Kdo by nepamatoval bílá, drobivá písmena z polystyrenu! Kdo nevzpomene na abecedu rudou, papírovou, nekompletní a proděravělou od špendlíků! Ano, Cicero, tady je změna opravdu potěchou.
Kdyby k ní nedošlo, dodělala bych chybějící háčky a přišpendlila na onu magickou plochu tradiční text: BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY. Došlo by na obaly oblíbené četby a duchaplný citát. Doba žádala inovaci, proto je dnes forma trochu a náplň zcela jiná. Buďme konkrétní.

BŘEZEN – SLADKÝ MĚSÍC KNIHY pro vás připravily od 1. do 31. 3. 2009

Městská knihovna Velké Meziříčí a Bílá cukrárna Velké Meziříčí. Nabízena je silná čtyřka:

BURZA
Vyberte si z tradiční nabídky vyřazených knih a časopisů.

Na všech půjčovnách za 1 Kč pořídíte vybraný titul a sladký penízek.

AKCE HLEDÁME MOTTO!
Možná se právě vaše heslo stane krátkou charakteristikou knihovny.

Doručte do cukrárny na lístku napsanou průpovídku. Uveďte zezadu své jméno, příjmení a číslo čtenářského průkazu. Předložte obsluze svou průkazku k nahlédnutí, protože tato akce je určena jen pro naše registrované čtenáře. Pochutnejte si na čokoládovém pohárku. Respektujte, že jeden čtenář získá pouze jednou a za jediný nápad jeden pohárek. Vítězné motto si vyberou zaměstnanci knihovny. Autor nejlepšího návrhu obdrží mlsounovu poukázku v hodnotě 100 Kč. Účast v akci pokládáme za souhlas s případným dalším bezplatným užíváním motta.

HRA OMALORÝMOVÁNKY
Ušijme rýmovanou omalovánku naší knihovně přímo na tělo!

Doručte do knihovny své kresby nebo (i) čtyřverší. Kreslete pouze černým slabým fixem a pište čitelně. Nejste omezeni počtem kreseb ani čtyrverší. Musíte si však vybrat z níže uvedených motivů: naše budova zvenku, mapa cesty k objektu, knihovnice, uklizečka, čtenáři, počítačoví šílenci, knihy, časopisy, počítače, knižní regály, veřejný internet, posezení, obrazy, hračky, pískoviště, průlezky.
Uveďte zezadu papíru formátu A4 své jméno, příjmení, telefon. Brožuru sestaví odborná porota výtvarníků a znalců jazyka. Nejlepší tvorba ozdobí i další naše propagační materiály.
Bude-li dílko publikováno, získáte mlsounovu poukázku na pohár dle vlastního výběru.
Účast ve hře pokládáme za souhlas s případným dalším bezplatným užíváním díla.

KVÍZ CO (NE)VÍTE O KNIHOVNĚ
Vyhrajete právě vy s trochou štěstí a znalostí sladkou knihu?

Vezměte si kvízový lístek na výpůjčním pultu půjčovny pro dospělé. Vyplňte jej a vhoďte tamtéž do sběrného boxu. Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení a telefon. Pamatujte, že správný může být jakýkoliv počet odpovědí. Nevyzvídejte u personálu. Do slosování postoupí jen lístky, kde bude 10 až 15 správných odpovědí. Výherce dortu vylosuje náhodný návštěvník knihovny 1. 4. Jméno vítěze a správné řešení bude vyvěšeno na nástěnce do 21. 4.

VÝSTAVA PRO SLEPIČÍ KVOČ nepatří k aktivitám akce BŘEZEN – SLADKÝ MĚSÍC KNIHY, přesto u nás práce žáků Základní umělecké školy Velké Meziříčí až do 26. 3. najdete. Proč? No přece Pro slepičí kvoč.
Věřím, že jsem vám, zvídaví čtenáři, poskytla vyčerpávající informaci. Pokud tomu tak není, zaměřte svou pozornost třeba na naše nástěnky.

Ivana Vaňková