Články

Vytrženo 2/2009

VYTRŽENO Z DIÁŘE MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

„A co vy tam v tý knihovně vlastně děláte, když zrovna nemáte otevřeno?“ Tak variace na toto téma slýcháváme poměrně často. Co na to říci, pokud se člověk nechce uchýlit k nespolečenské a jednoslovné odpovědi? Myslím pochopitelně strohé odseknutí: „ Nic.“ (Snad vás, milí čtenáři, nenapadl výraz hrubší?) Co tedy odvětit? Inu, nahlédněme do diáře. Nejprve zalistujme březnovými stránkami.
V zavírací době jsme pro vás připravovali společně s Bílou cukrárnou Velké Meziříčí akci BŘEZEN – SLADKÝ MĚSÍC KNIHY. Zdařila se? Pročtěme zápisy na hustě popsaných stránkách notesu podrobněji. V BURZE se prodalo neuvěřitelných 428 vyřazených knih a časopisů a rozdalo 350 čokoládových mincí. V průběhu akce HLEDÁME MOTTO! jsme toto motto opravdu našli. Výstižným heslem naší instituce se stává průpovídka paní M. Janíčkové: „Choďte do knihovny – duševní posilovny!“ Hra OMALORÝMOVÁNKY zaznamenala k naší lítosti malý ohlas. Tentokrát tedy nesestavíme rýmovanou omalovánku. U čtyřverší paní D. Janečkové jsme se však pobavili. Co vy?

„ Nyní právě prožíváme krizi. / V knihovně však ten splín zmizí.
Všichni říkaj: „Je to v háji!“ / Při četbě však já jsem v ráji.“

Slušnou účastí byl naopak poctěn kvíz CO (NE)VÍTE O KNIHOVNĚ. Bylo odevzdáno 33 vyplněných lístků, ale do slosování postoupilo pouze 15 z nich. 13 vyřadil malý počet správných odpovědí a dalších 5 zjevný podvod. Výhercem dortu ve tvaru knihy se stal mladý muž M. Caha. Věděl kupříkladu, že knihovna má ročně 29 000 návštěvníků, zapůjčí 100 000 knih a vlastní ve svém fondu 42 000 svazků. Odhadl, že letos slavíme 120 narozeniny a ve stávajících prostorech pracujeme od roku 2004. Správně tušil, že amnestii u nás uděluje ředitel knihovny, nikoliv prezident republiky či starosta města. Bylo mu jasné, že na galerie neodnáší po výpůjčním dni hromady knih ani placený pomocník, ani hbití permoníci, anóbrž zdatné knihovnice. A hlavně tuší, že knihovnice na pracovišti v zavírací době správně za b) nakupují a zpracovávají knihy, nikoliv za a) pořádají bujaré mejdany či za c) lenoší, pospávají a listují v četbě. Kdo by tak bystrému jinochu cenu nepřál? Odměnili jsme však poukazem na pohár dle vlastního výběru i dalších 24 soutěživců. A spolupráce s Bílou cukrárnou? Prostě na jedničku. Děkujeme a těšíme se na další příležitost.
Ve stejné době zhlédlo - považte - 298 návštěvníků výstavu prací žáků Výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí nazvanou PRO SLEPIČÍ KVOČ. Hostům hojně navštívené vernisáže přecházel zrak z nečekaného umu jejich vlastních potomků vedených slečnou J. Štursovou. Výborné! Věřte mi!
Pod prsty mi již šustí listy aktuálního měsíce dubna. Co je na nich psáno?
Třeba to, že až do 24. 4. probíhá další výstava dílek šikulek Výtvarného oboru zdejší ZUŠ pod názvem Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Děti ve věku od 6 do 9 let připravily vzrušující výpravu za Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, k Ptáku Ohnivákovi a lišce Ryšce a mezi Brémské muzikanty. Vyřádily se s paní učitelkou D. Masnicovou věru dokonale. Kreslily, malovaly, fotily, kombinovaly techniky, vyráběly loutky, vypalovaly keramiku. K vidění je tak prostřená tabule s nádobím i dobrotami vlastní výroby, zrovna jako hlouček loupežníků, kteří mastí karty. Bomba! Neváhejte!
My jsme uchystali v půjčovně pro děti na celý duben o poznání skromnější, ale milou výstavku dětských ilustrací ke knize Ireny Gálové: LÍSKULKA. Jde o výběr ze 119 obrázků namalovaných při besedách na téma Naši ilustrátoři žáky místních i přespolních ZŠ.
Opusťme však děje uplynulé i výstavy žádající toliko pasivního obdivu a buďme akčnější!
Zapojme se do celorepublikové ankety KNIHA MÉHO SRDCE! Netvrďte mi, že jste o ní neslyšeli! Reklamní Jaroslav Dušek levituje před pestrými regály s knihami jistě i na vaší obrazovce. Hlasování nominační od 4. do 19. dubna nabízí ještě dvě možnosti. Můžete vhodit vyplněný hlasovací kupon do schránky v knihovně, nebo třeba tamtéž zadat svůj tip do webového formuláře. Květen je vyhrazen hlasování z TOP 100 a od června do října budeme volit z TOP 12. Obé pouze přes www.knihasrdce.cz . Kdo si u internetu není jist v kramflících, nemusí zoufat. Nabízíme podrobnosti a pomoc v půjčovně pro dospělé a zejména v internetové studovně. Chybět nebudou ani inspirativní výstavky nominovaných knih. Ostatně sama ještě rozmýšlím. Která kniha okupuje to moje srdce?
Slova plní řádky rychleji, než by mi bylo milo. A což teprve můj upovídaný diář? Ten mi až pod nos podstrkuje další a další poznámky a rozčileně víří vzduch stránkami. (Dobrá, ty můj ukecánku, ale jen telegraficky.)
S hrůzou jsme zjistili, že někteří naši návštěvníci netuší, kde je internetová studovna a čítárna.
A co hůř, neví tedy, že také pro ně odebíráme téměř 60 titulů novin a časopisů (včetně novinky v podobě remitend doručovaných s měsíčním odstupem od vydání za velmi výhodnou cenu). A nemají tušení o možnosti zapůjčení periodik domů ve stejném rytmu jako u knih. Šetřete! Pečlivě se u nás rozhlédněte a začněte využívat i další nabízené služby.
Ostatně, když už se obezřetně rozhlížíte, určitě vám neunikne příjemná změna v půjčovně pro dospělé. Ve švech praskajícím regálům ulevil další - úplně nový - a ještě 46 polic podsunutých pod ty chuděry příliš četbou obtížené. Zmizely neuspořádané hromádky četby a regály zdobí vzorně ukázněné knižní řady, do nichž se navíc vetřeli nováčci. Nyní poměrně zdatně nakupujeme novinky a navíc jsme posháněli nejčastěji žádané tituly. Nebude tak třeba v některých případech dlouho čekat v pořadníku či využívat meziknihovní výpůjční služby.
A když už si bedlivě prohlížíme naše prostory, vidíme i příjemnou velikonoční výzdobu. (Ostatně čtenáři, kteří k nám dorazili v pátek 10. dubna, byli potěšeni také velikonočním pamlskem.)
Naší pozornosti neuniknou na dveřích půjčovny pro dospělé a internetové studovny tabulky, na nichž se denně přepisuje datum. Jde o další možnost, jak si uvědomit, do kdy je nutno vrátit absenční výpůjčky, které si zrovna čtenář odnáší domů.
Milý deníčku, už sklapni. Desky, rozumějte, desky. A vy, drazí čtenáři, se mějte hezky.
A nezapomeňte: Choďte do knihovny – duševní posilovny!

Ivana Vaňková