Články

Vytrženo 3/2009

VYTRŽENO Z DIÁŘE MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Choďte do knihovny – duševní posilovny! Cožpak o to, pěkné motto! Ale kdy? Posilme duševní chod a příchod plánujme s rozmyslem. A třeba i s dopomocí. Kde ji hledat? První pomoc najdete na svém čtenářském průkazu. Nosíte ho přece s ostatními doklady v peněžence! Možná tam máte také nás kalendáříkový přehled PROVOZNÍ DOBY. Ne? Tak tedy jinak. Každý čtenář dostává při registraci leták se základními informacemi. Nemáte ho i vy na dně šuplíku psacího stolu? Toho, na němž trůní počítač nebo notebook. Pomocná ruka vtělená v hlodavce, který prvním kliknutím na odkaz www.knihovnavm.cz (uloženým samo sebou mezi oblíbenými položkami) otevře menu. Druhý klik během mžiku rozbalí v kapitole Knihovna dnes právě podkapitolku Provozní doba.(Chcete-li však zajít na pobočky ve Lhotkách, Mostištích nebo Olší nad Oslavou, musíte na Místní knihovny.) V poštovní schránce můžete objevit naši upozorněnku nebo upomínku. Na obou nechybí údaj o tom, kdy máme otevřeno. Vy ovšem nedbáte a vyrážíte ke knihovně. Dobrá. Mrkněte na vývěsku u Jupiter clubu, neženete-li se k nám zbytečně. Pozdě. Už berete za kliku a k Vašemu překvapení je zamčeno. Není divu. Je úterní podvečer. Znechuceně si všímáte dveří a cestou zpět i vývěsky. Tedy míst ověnčených údaji, které by se Vám hodily předtím, než jste se dovlekli až k nepohostinnému cíli. Když už se tak o tom bavíme, zmiňme ještě jediné dva každoroční výkyvy. V červenci a srpnu zkracujeme provozní dobu do 16.30 a půjčovna pro děti a mládež bývá otevřena pouze v pondělky a středy. Jde o opatření, které nám umožňuje čerpat dovolenou bez uzavření instituce. K tomu se uchylujeme pouze a jen o Vánocích. Na těch pár dní přelomu roku, kdy nás nezastihnete, upozorňujeme věru zevrubně.

A poslední záchranné lano? No přece přítel na telefonu (566 521 529 nebo 566 522 072). Ovšem pozor! Tyto kontakty zanedlouho oněmí. Již nyní se dovoláte také na nová TELEFONNÍ ČÍSLA: 566 781 900 ředitelna (I. Vaňková), 566 781 901 sekretariát (Z. Úlovcová), 566 781 902 kancelář (J. Šumpelová), 566 781 903 půjčovna pro dospělé (S. Sagánková), 566 781 904 půjčovna pro děti (J. Oberreiterová), 566 781 905 internetová studovna (J. Matějíčková).

Ostatně, když už jsme u těch novinek, otřeme se stručnou notickou i o SCHRÁNKU DŮVĚRY.

Ta slouží všem návštěvníkům k vyjádření kladných i záporných připomínek k práci městské knihovny. Najdete ji pod nástěnkami ve vstupní chodbě. Těšíme se na Vaše podněty. Vhazovat můžete náměty anonymní i takové, na nichž uvedete své jméno a telefon, abychom Vám mohli odpovědět.

Vytrhněme teď pár poznámek nikoliv z knihovního diáře, ale z výstavního kalendáře. Z POHÁDKY DO POHÁDKY cestovalo s díly Výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí během pouhých 17 pracovních dubnových dní naprosto rekordních 447 návštěvníků. Byli většinou zcela uchváceni, čeho jsou malí výtvarnici pod vedením paní učitelky D. Masnicové schopni! SVĚT KOLEM NÁS očima žáků Základní školy speciální a praktické školy Březejc Vás minul o fous. Byl nebývale pestrý a veselý, avšak již galantně uvolnil výstavní sál tvorbě studentů Gymnázia Velké Meziříčí. Jak budou vypadat stránky ZE SEŠITŮ GYMNAZISTŮ zjistíme od 1. června do 1. července. Jistě to nebude nic strašidelného. Vždyť jde o jednu z aktivit uchystaných u příležitosti oslav 110. výročí založení školy. Trochu laskavé hrůzy by však měla vzbuzovat loutková strašidla spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové, která budou u nás k vidění od 15. 6. do 30. 6. pod názvem POTULNÁ POHÁDKOVÁ ZEMĚ. Jak naznačeno, zapojili jsme se do nezvyklého projektu více než stovky knihoven, které si vždy po čtrnácti dnech vzájemně předávají putovní výstavu patnácti originálních stvoření jako vystřižených z Lexikonu ohrožených druhů strašidel!

Že se snažíme statečně držet krok s děním v daleko větších a na personál podstatně bohatších knihovnách, dokládá i naše účast v celorepublikové anketě KNIHA MÉHO SRDCE. Právě probíhá druhé kolo. Od 9. do 31. května nabízíme seznam a výstavku TOP 100 nejoblíbenějších knih zvolených v dubnu. Připravili jsme i hlasovací kupony ke vhození do schránek na výpůjčních pultech. Můžete u nás též zaslat svůj tip přes webový formulář nebo najít návod na odeslání hlasu formou SMS. Spolehněte se, že i ve třetí vlně od června do října, kdy se bude volit z TOP 12, Vás nenecháme na holičkách.

A chtěla jsem Vám ještě dát vědět o květnové KVĚTINKOVÉ VÝZDOBĚ, kterou nám všem pro radost připravili žáci ZŠ Oslavická Velké Meziříčí. Mínila jsem, že se rozepíši o znovuotevřené (a čerstvě posekané) ZAHRADNÍ ČÍTÁRNĚ. Hodlala jsem poznamenat, že na dospělé návštěvníky čeká 1. 6. maličká reminiscence na MDD. Také mne napadlo … A nesmím zapomenout… Tak dost! Snad příště. Hezký den, zvláště ten, který se rozhodnete prožít s námi. Vždyť víte: Choďte do knihovny – duševní posilovny!

Ivana Vaňková