Články

Vytrženo 3/2010

VYTRŽENO Z DIÁŘE MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Minulý list vyrvaný z mého pracovního diáře začínal notoricky známou pranostikou: „Březen – za kamna vlezem“. Rovněž tak sugestivní výzvou k návštěvě devíti rozličných aktivit akce Březen – měsíc čtenářů. A soudím, že to nebyl až tak špatný nápad. Uvážíme-li, že v knihovně topíme, snadno jste se pobytem u nás mohli vyhnout nepříjemné konfrontaci s prastarým tvrzením: „Druhdy ještě v březnu hejl na nos se posadí.“ Podívejme se tedy, kdo vyzrál na počasí.

Ti, co si od nás odnesli jednu z 309 knih a časopisů prodaných v BURZE. Bezesporu proto, aby se doma uvelebili pod dečkou s šálkem čaje k poklidné četbě. Navíc kdo by neodložil courání v terénu, když je známa pranostika: „Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od sluníčka ohřát.“

LETÁK KNIHOVNA VE SCHRÁNCE doručili do 500 domácností „nepříznipočasívzdorní pošťáci“. Vy jste si tak mohli připomenout námi poskytované služby a zejména vyplnit ANKETU 5P. Ptali jsme se, jakých 5 Překážek / 5 Pozitiv vás k nám ne / přivádí. Houfec popsaných rukou na lanech v půjčovně pro dospělé se utěšeně rozrůstal. Bylo možno si přečíst názory 19 žen a jednoho muže. Nutno zmínit věk: 5, 11,12,13,14,28,39,44,45,56,58,68 let. Objevila se jediná kritická poznámka týkající se nevhodné polohy knihovny. (Tato výtka nás provází po všechna ta léta, co jsme opustili náměstí. Knihovna má být ideálně umístěna v docházkové vzdálenosti 15 minut chůze od centra. To dozajista je. Nemluvě o tom, že znám i město, kde tuto instituci otrle vystrčili až za obec do objektu vysídlených vojenských kasáren. Rozumím však, zvyk je želená košile.) Všechny ostatní postřehy byly více než kladné, a často se opakovaly. Zmíním jen některé všeobecné: hustý, luxus, super, bomba, cool, krásný, příjemné, pozitivní, radost, čistota, vybavenost. Nebo obšírněji: jsem zde ráda, líbí se mi tu, je to fajn místo, je zde klid na čtení, pěkné prostředí, nikdy se tady nenudím … a vůbec pro potěchu duše. Oceňován byl také personál, konkrétně vzdělané, ochotné a příjemné knihovnice. I paní ředitelka, prý gejzír nápadů, má příjemné jednání. Z poskytovaných služeb vyzdviženy: noviny, novinky, knihy, kopírka, hry, hračky, zahrada. A trochu rozsáhleji: za malý poplatek velký výběr knih a časopisů, knížky na referáty, možnost vypůjčení literatury odjinud, vždy je tu něco poutavého ke čtení, mohu se tu vzdělávat, dozvím se tady zajímavé věci, učím se zde na PC, dostupnost internetu, super místo pro výstavy, časté a zajímavé akce…

KVÍZU TEN NEŘÁD ŘÁD se zúčastnilo 12 dospělých soutěžících, z toho 2 muži. Právě jeden z nich zvítězil ziskem plného počtu bodů a dokonalou znalostí ustanovení našeho knihovního řádu. Gratulujeme tak Martinu Cahovi k získání balíku regionální literatury, včetně titulu Velké Meziříčí v zrcadle dějin. Které otázky dělaly největší potíže? Jaký registrační poplatek zaplatí student? Pochopitelně za a) zrovna takový jako důchodce i za b) stejný jako předškolák. Tedy 70 Kč. Dospělí z možnosti c) hradí 100 Kč. Výpůjční lhůtu čtenář smí prodloužit … všemi třemi možnostmi a) osobně, b) telefonicky, c) elektronicky. Kolik knih si čtenář může vypůjčit najednou? Zde se nám 30 zdálo jako jediná možná odpověď. Přece by někdo nezakroužkoval nesmysl kolik unese. Ale našel se. A nebyl sám. Smí čtenář knihy půjčovat dalším osobám? Krom správného c) ne, nikdy (střeží je jako oko v hlavě) uznejme ještě b) ano, policii ČR, jde-li o předmět doličný. Nikdy, nikdy, nikdy však a) ano, ale jen kamarádům a vlastní rodině.

VÝSTAVA NAŠÍM MĚSTEM nabízela dílka žáků Výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí pod nápaditým vedením slečny Jany Štursové. Naším městem se prošlo 124 moudrých jedinců, kteří tušili v souladu s ověřenou pravdou, že „březnové slunce od nohou studí.“ Když už procházka kvůli kondici musí být, pak nejlépe šouravý pohyb v teple!

K AKCI PODVEČER S IVANEM KLÍMOU se samo Velkomeziříčsko vrátilo slovem i obrazem. Jen dodávám, že snad nikdo z 88 hostů setkání s tímto nadmíru zajímavým spisovatelem nemohl být zklamán. Četl rozvážně vážné i nevážné úryvky ze svých vydaných i připravovaných knih. Odpověděl na každičkou otázku a podepsal se úplně všem. Skromný, příjemný člověk bez sebemenšího náznaku hvězdných manýrů, na které by na měl pro svoje mistrovství nárok. A jako zvláštní bonus bezproblémová spolupráce se spolupořadatelem - zdejším Farním sborem Českobratrské církve evangelické. Co si více přát?

AKCE PODVEČER S KNIHOVNICKOU POHÁDKOU má dovětek v publikaci nazvané Kočičí pohádka knihovnická aneb Velká kočičí loupež. Navzdory podtitulu ke krádeži nedošlo! Jde o dílo skrz naskrz naše, protože se celé zrodilo ve velkomeziříčské knihovně. Příběh vymyslela jedna, vzhled zmiňované knížečky druhá knihovnice. Třetí a čtvrtá z nás ji vytiskly a všech sedm brožurce pomáhá na cestě ke čtenářům. Jen s obrázky jsme si tak trochu nevěděly rady. Uspořádaly jsme proto ono setkání. Téměř každý z 25 návštěvníků nakreslil nejméně jedno zvíře. Nejmladším výtvarníkům byly 2 roky, nejstarší měl 43 let. Pohádka, puzzle a omalovánky snad zpříjemní nejednu chvíli malým i velkým dětem. Alespoň tak by si to přály Kočky z Městské knihovny Velké Meziříčí.

BEZPLATNOU REGISTRACI NOVÝCH VĚTŠÍCH ČTENÁRŮ využilo 57 zájemců o vlastní průkaz do knihovny. BEZPLATNOU REGISTRACI NOVÝCH MALÝCH NEČTENÁŘŮ zařídili rodiče 11 předškolákům.

Tohle vše je jaksi navíc, nad běžně poskytované služby. Nebuďme nespravedliví a alespoň je výběrově zmiňme. Do knihovny dorazilo celkem 2 577 návštěvníků. Vypůjčeno bylo 8 521 dokumentů, z toho 6 481 titulů krásné, 1 309 knih odborné literatury, dále 731 novin a časopisů. Prodlouženo 2 091 starších výpůjček, zajištěno 41 knih meziknihovní výpůjční službou, připraveny výměnné soubory pro Místní knihovny Mostiště, Lhotky, Bory, Martinice. Nezapomeňme na 980 vstupů do www katalogu, ani 688 návštěv našich webových stránek a 238 uživatelů veřejného internetu. Co potom knihovní lekce pro třídu předškoláků MŠ Čechova, prohlídku půjčovny s Beruškami MŠ Sokolovská a beseda Naši ilustrátoři pro 4.A ZŠ Sokolovská?

Když už jsme u toho, zmiňme, že na základě připomínkového dotazníku provázejícího konspekt nabídky pořadů pro MŠ, ZŠ a SŠ jsme připravili pestrou škálu tematických besed a knihovnicko-informačních lekcí žákům a studentům přímo na tělo ve spolupráci s učiteli všech typů škol. Přineslo to své ovoce. V tuto chvíli obsadilo všechny knihovní úterky a čtvrtky od polovice března do konce června 44 besed. Největší zájem je o témata: Neotesánek, Naši ilustrátoři, To je horor!, O strašidlech, Karel IV., Večerníčky z knížky, Františka Stránecká. Zuřivě dochystáváme novinky v repertoáru a začínáme čelit náporu na samé hranici našich možností.
Je zřejmé, že na závěr nemůže zaznít jiná pranostika, než tato: „V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.“ Ach ano, v minulém měsíci to tu jenom lítalo, zkrátka pořádný luft. Ve dnech stávajících snad vyvoláme toliko déšť (rozumějte spíše slzy) dojetí při prohlídce výstavy nazvané Pastely – šperky přístupné jen od 16. do 30. 4. Potom dobrému roku nestojí nic v cestě. A pokud přeci, potom neváhejte a zavítejte k nám. Vždyť víte, že je to tu hustý, pozitivní, je to fajn místo pro potěchu duše.

Ivana Vaňková