Články

Na skok 2/2011

NA SKOK DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Příjemné chvíle u týdeníku, milý čtenáři! Jsem potěšena, že Váš zrak upoutal právě tento článek. Přeji si, aby Vaše oči jen tak zběžně nebloudily po řádcích, ale neodpoutaly se až do chvíle, kdy zdolají poslední písmenko nejspodnějšího řádku! Tedy bez otálení, co je zde ke čtení? Rekapitulace březnových aktivit, pozvánka na výstavu, nabídka soutěže, informace o besedách i rozšíření a omezení provozní doby. Jdeme na to!  
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
je již minulostí, kterou s námi tvořili všichni, jež si k nám našli cestu. V obvyklé provozní době bylo po celý čas v BURZE po korunce prodáno 343 vyřazených knih a časopisů. Dva lidé se rozhodli pro DÁRKOVOU REGISTRACI. Vyplnili za obdarovaného přihlášku a zaplatili obvyklý registrační poplatek. Během chvíle, kdy se průkazka jejich blízkého zahřívala v laminovačce, si stačili prohlédnout drobnosti pro základní orientaci i potěchu nového čtenáře. V ANKETĚ MAGNESIA LITERA s námi tipovalo nejlepší českou beletrii 43 hravých zájemců o knižní poukaz. Vítězné knihy byly vyhlášeny v neděli 10. dubna 2011 v přímém přenosu na ČT2 po osmé večerní. (A Vám budou tedy při četbě článku - na rozdíl ode mne - již známy.) VÝSTAVA CIRKUS přivábila neuvěřitelných 449 hostů, z toho 48 přišlo přímo na vernisáž, která zaplnila první březnový úterek. Druhý obsadila BESEDA O KARLU IV. pro dospělé. Ve výborné atmosféře jsme probrali nejednu pikantérii panovníkova života. Ostatně o tom již Velkomeziříčsko ztratilo slovo, zrovna tak psalo o akci dalšího úterý SETKÁNÍ S KNIHOMOLEM ROKU. Kupodivu právě volba nejpilnějšího čtenáře vzbudila značný ohlas. Mohly vůbec výherkyně - Mirka Večeřová, Jana Palzerová a Anna Svobodová - přečíst takové množství knih za jediný rok? Jistěže mohly. A my jsme si to také při neobyčejně pohodovém posezení ověřili! Řeč se točila téměř výhradně kol knih a čtení. Jak jsme Knihomolky vybírali? Hlavní roli hrál loňský počet výpůjček, přihlíželo se k půjčování knih jen pro sebe a na vlastní průkaz i k jejich včasnému vracení. Všechny tři báječné ženské se staly zakládajícími členkami Klubu skalních příznivců četby s několika drobnými výsadami. Nechyběly květiny, speciální čtenářské polštáře s kapsami na knihy a prohlídka budovy. Hned ve středu jsme začali chystat na další týden PROMÍTÁNÍ POHÁDKY NA ZDI. Oč primitivnější byl diaprojektor a filmy samotné, o to báječnější zážitek to pro 55 robátek, mamek, tátů a babiček. Při baterce jsme četli komentář k Čertovi a Káče. U trháků O Koblížkovi a O třech prasátkách jsme si již vystačili s vlastní fantazií. Také pejsek a kočička umyli podlahu za naší vydatné pomoci. Když se svinul poslední film zpátky do krabičky, dopil čaj a dojedla čtvrtá bábovka, ozvaly se hlasy, že by to chtělo repete. Inu dobrá, jsme pro! Až podzim přinese dřívější soumrak, oprášíme další snímky. PODVEČER S JIŘINOU ŠIKLOVOU, přední českou socioložkou a publicistkou, uzavřel pětici březnových atrakcí. Spolu s námi měla na zdárném průběhu nemalý podíl i zdejší Českobratrská církev evangelická. Děkuji za spolupráci panu faráři Pavlu Janošíkovi. 
Byl to dlouhý a náročný měsíc také proto, že výše psané aktivity nebyly zdaleka jediné. Navštívila nás také zdejší  vlastivědná a genealogická společnost, pro kterou jsme chystali nejen exkurzi po objektu, ale také interaktivní ukázky z besed pro školáky při posezení nad přehršlí otázek a občerstvením. Druhou neméně milou návštěvou byla celá redakce časopisu Spojka vydávaného při domu dětí a mládeže. Toulky po knihovně jsme doplnili velmi obsáhlým rozhovorem pro další připravované číslo. Holky se ptaly, co teď chystáme. Zajímá to také Vás? Pokud ano, potom tady to je:  
VÝSTAVU PUTOVÁNÍ S MALÝM PRINCEM
musíte vidět. Do Cirkusu nás zavedly šikulky zdejší základní umělecké školy pod vedením Mgr. J. Štursové. Její kolegyně Mgr. D. Masnicová zase svým dětem předčítala dílo Antoina de Saint-Exuperyho a pod rukama výtvarníků vznikala neuvěřitelná díla. Je to nevšední cestovatelský zážitek byť bez batohu a pohorek!  
SOUTĚŽ HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI…
neunikne Vaší pozornosti již ve vstupní chodbě. Strom se záhadnými pytlíčky. Co v nich asi je? A proč? Hádejte! Nejlépe to půjde mladším ročníkům kovaným ve znalostech pohádkových bytostí. 
BESEDY právě pro žáky škol mateřských, základních a středních z celého regionu okupují veškeré naše úterky a čtvrtky od března do konce školního roku. V tuto chvíli je jich objednáno přesně 50! Poslední volné termíny se krčí na konci června. O čem jde řeč? V nabídce našli učitelé loni osvědčené hity i několik novinek. K těm patří jazykové hry schované do příběhu O Jazýčku, pořad Kudy z nudy vedený myšlenkou, že virtuální svět je dobrý sluha, ale špatný pán, nebo vědomostní soutěžní klání Bez ladu a skladu.  
PROVOZNÍ DOBA půjčovny pro děti a mládež o velikonočních prázdninách, tedy v pátek 22. dubna, bude rozšířena o dopoledne. Četbychtivá mláďata mohou přijít nově od 7.30 do 11.30 a také postaru od 12.30 do 17.00. Pokud se to osvědčí, hodláme takto rozšiřovat půjčovní čas pokaždé, kdy monotónní školní dny vystřídá krátkodobé úlevné volno.  
UZAVŘENÍ KNIHOVNY OD 9. 5. DO 25. 5. si vynutila plánovaná revize fondu. Tuto inventuru jsme ze zákona povinni spáchat jednou za 5 let. A léta od té minulé strašně rychle uplynula. Zrovna jako čas nad tímto shlukem písmenek. Tak se tedy mějte a pamatujte: Choďte do knihovny – duševní posilovny!
IvanaVaňková