Články

Na skok 3/2008

NA SKOK DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

„Pořád se něco děje“, klasicky řečeno. Nebo variace téhož v duchu doby: „Aktivní aktivity jsou dnes tím pravým aktivem!“ Jaké jmění jsme tedy v poslední době svou výkonnou činorodostí nastřádali?
V létě jsme aktivovali čtenáře, kteří povzbuzeni k činu zasílali do naší instituce POZDRAVY Z CEST. Z 23 pohlednic ze všech koutů vlasti i zahraničí vylosoval poté distributor knih slečnu B. Sedlákovou, které doputoval balík regionální literatury a výrobků místních firem nazvaný „Všude dobře, doma nejlépe“. Děkujeme všem cestovatelům za milá slova i tipy na dobré čtení.
Jistou dávku lstivosti učitelů vyžadovala též zářijová aktivace studentstva, protože uvést v chod bezmála 200 mírňounce lenivějších jedinců a pěšky je dopravit na KNIHOVNÍ LEKCE (z valné většiny až z poměrně vzdálené školy kulinářských zázraků) je výkon hodný obdivu. Zdali se naučili orientovat v půjčovnách, netuším, toliko doufám. Zato jistě vím, že se u nás vcelku bez problému pohybují naši stálí čtenáři. Ti si jen v září vypůjčili 7 960 knih a periodik.
Zdaleka největší akcí letošního podzimu se stalo vyhlašování výsledků literární soutěže pro veřejnost PRVOTINY. Mezi šedesátkou hostů podvečerní slavnosti se skrývala většina ze 43 autorů. U poroty ve složení prozaička P. Dvořáková, básník P. J. Hejátko a ředitelka knihovny I. Vaňková nejvíce zabodovali M. Kamenská, L. Požárová, P. Kotrba. Práce na druhých i třetích místech ve všech třech kategoriích také nebyly k zahození. Ostatně posoudíte postupně sami na stránkách tohoto týdeníku. Na přípravu přátelského posezení primátů (přítomní porozumí) jsme nebyli sami. Děkuji nejen výše psaným, ale též Mgr. J. Štursové a L. Vitešníkovi za návrh a realizaci pozvánek, M. Karáskovi za nácvik fanfár s návštěvnickým orchestrem, kterému hudební nástroje do rukou vtiskly ZUŠ a ZŠ Oslavická i ZŠ Školní Velké Meziříčí. Vítězné práce přednesly Mgr. J. Kácalová, PaedDr. E. Kočí Valová, Mgr. G. Talačová. Drobné dárky připravilo Město Velké Meziříčí, číši vína pak Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí. Díky náleží též firmě Foto Michlíček Velké Meziříčí za tradiční podporu i obchůdku Báry Škorpíkové za ušití pytlíčků na sborníky devíti nejlepších děl.
Jako správní aktivisté jsme se souběžně s tímto počinem přičinlivě přičinili a chystali také tradiční TÝDEN KNIHOVEN, který proběhl pod celorepublikovým mottem: „ Knihovny – rodinné stříbro“. Jaké poklady jsme nablýskali z útrob našeho příborníku? 24 dlužníků potěšila AMNESTIE, tedy možnost vrátit výpůjčky po termínu bez úhrady sankčních poplatků. Své příznivce si našla i tradiční BURZA. 91 vyřazených knih a časopisů našlo jiný domov. 89 nových čtenářů využilo bezplatné REGISTRACE. Zaregistrovali jsme ovšem též, že BESEDY S IVONOU BŘEZINOVOU vážně zaujaly žáky šestých tříd všech zdejších ZŠ. Spisovatelce se líbily naše prostory i – dle jejího soudu originální – nápad na zavedení KNIŽNÍ DONÁŠKOVÉ SLUŽBY pro přechodně i trvale imobilní čtivce. Podrobnosti přineslo minulé číslo Velkomeziříčska a jistě se k nim ještě vrátíme, vždyť má jít o trvale nabízenou novinku.
Nyní mi dovolte zmínku o aktivitách, které v týdnu knihoven započaly a jsou pro vás ještě malou chvíli k mání. PROČ NECHODÍM DO KNIHOVNY? To je ANKETNÍ OTÁZKA, na kterou nabízíme hned 19 možných odpovědí (včetně prostoru pro vlastní názor) těm, kdož k nám ještě nenašli cestu. Výsledky dotazování využijeme k rozšíření a vylepšení knihovnických a informačních služeb, protože nám záleží na spokojenosti našich stávajících i budoucích návštěvníků. Potěší nás i váš pohled na věc. Anketní lístek si můžete vzít i odevzdat na informačním centru v budově radnice do 6. listopadu.
Chcete-li uskutečnit první nenásilnou výpravu do našich prostor, mohu až do 30. 10. nabídnout netradiční VÝSTAVU KNIHA A JÁ. Představuje jako čtenáře významné zdejší osobnosti. Oslovili jsme velmi známé radní, zastupitele, podnikatele, ředitele. Více než polovina ze 40 oslovených odpověděla na tyto otázky: Které knihy mě ovlivnily? Kde a kdy nejraději čtu? Je to zajímavé čtení, neváhejte a pospěšte!
Do konce měsíce si mohou také dospělí čtenáři zasoutěžit v KVÍZU PROČ? PRO SLEPIČÍ KVOČ.
Pouhých 7 otázek začínajících tradičním Proč s možností výběru třech variant odpovědi Protože.
A cena pro vylosovaného výherce? Kniha stejného provokativního názvu plná vysvětlení nejrozličnějších záludností a roční registrace návdavkem.
SETKÁNÍ DOBROVOLNÝCH KNHOVNÍKŮ
nám ozvláštní předposlední říjnové odpoledne. Pečujeme o 3 pobočky a 9 dalších smluvních místních knihoven z menších obcí v okolí. Těšíme se zase po čase na příjemné posezení a diskusi nad aktuálními problémy v „branži“.
Závěrem měsíce též poštovní doručovatelé roznesou do základních a středních škol regionu naši nabídku programů pro aktuální školní rok. Zůstávají stálice: prohlídka prostor Nakoukněme!, seznámení s prostředím Poprvé v knihovně a besedy Sv. Zdislava, Karel IV., Tajemství opuštěného přemyslovského trůnu, Mistr černého humoru Roald Dahl a Elfriede Jelinek. Chystáme i nové besedy
O strašidlech, Naši ilustrátoři a interaktivní hru o nonverbální komunikaci Beze slov
Já bych ještě slova měla, ale článek se už svíjí a brání, že je dlouhý až až. Snad mi dovolí tři slovíčka závěrem: Mějte se pěkně.

van