Články

Na skok 1/2008

NA SKOK DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Ach, ano, zanedbávám Vás, milý čtenáři, kterému oko rádo NA SKOK zbloudí ku zvěstem ze zdejší knihovny. Kaji se, stydím, omlouvám a snažím se těmito řádky o nápravu.  Protože však všichni víme, jak je to se zpytováním svědomí (krátký záchvat následovaný rychlým návratem do starých kolejí), raději Vám bez otálení předestřu téměř kompletní, celoroční plán aktivit, které jsou pouhou třešničkou na dortu (to je ale vlezlá a otřepaná fráze, viďte) našich základní (a bezesporu zásadních) knihovnických služeb. Co má tedy návštěvníky krom knih, novin, časopisů, internetu a informací nalákat do našich tenat?

Výstavní kalendář již na přelomu roku nabídl Pohádkové vábení 168 zmámeným zájemcům
o práce žáků nižších ročníků Gymnázia Velké Meziříčí i jednodenní výstavu Region v knihovně pro 74 hostů Setkání nad knihou Velké Meziříčí v zrcadle dějin. Taktéž únorová a opět gymnaziální Trocha poezie nikoho nezabije je minulostí. Až do 11. 4. u nás víří Benátský karneval, který rozzářili pestrými barvami žáci zdejší základní umělecké školy. Jiná tamní třída nás potom od 22. 4. do 22. 5. pozve do Starověkého Řecka. Srpen bude patřit dílu Oldřicha Inochovského, v říjnu očekávejte poněkud záhadnou výstavu  Knihovna kam se podíváš!,
na listopad se mohou těšit milovníci tvorby Heleny Berkové a na konci roku se snad ponejprv představí do třetice taktéž místní autorka paní Zikmundová.

Již zmiňovaná akce Setkání nad knihou Velké Meziříčí v zrcadle dějin byla uchystána
pro uzavřenou společnost 17. ledna. Na 17. dubna  v 17 hodin připravujeme naopak pro nejširší veřejnost
Besedu nad knihou Velké Meziříčí v zrcadle dějin.
Do sálu zdejšího kina také Vás zveme spolu s Vlastivědnou
a genealogickou společností, Jupiter clubem a Informačním centrem Velké Meziříčí.  Také spolupracujeme s Gymnáziem, ZŠ Oslavická a ZŠ Sokolovská za podpory Muzea i Jupiter clubu Velké Meziříčí na literární, fotografické a výtvarné soutěži Jakou barvu má naše město? Do všech výše psaných aktivit jsme vtaženi v rámci oslav 600. výročí udělení plných městských práv naší obci. Máme však také co nabídnout výhradně v naší režii:

Autorské čtení a beseda s básníkem Pavlem J. Hejátkem, který k nám zavítá co dva roky
ze Zahrádek u Náměště nad Oslavou, je dnes také pouze milou vzpomínkou. Anketa Magnesia Litera a burza vyřazených dokumentů odezní s posledním dnem březnovým. Během dubna chceme vyhlásit velkou soutěž Prvotiny a v květnu snad rozkvetete nad našim kvízem Láska je jen slovo. Léto bude provázeno korespondenční hrou Pozdrav z cest. Nový školní rok přinese vyhlášení akce Škola naruby a soutěž o besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Říjnový Týden knihoven bude krom výstavy Knihovna kam se podíváš! nabízet také anketu Proč nechodím do knihovny?, druhou burzu a pro vítěze zatím blíže nespecifikované soutěže povídání se zmiňovanou autorkou veleúspěšných dětských knížek. Konec měsíce ozvláštní setkání dobrovolných knihovníků všech  místních knihoven, kterým poskytujeme odborný servis. Pokud nám nedojdou síly, předposlední měsíc v roce přinese Večer pod lampou a kvíz Proč?. V posledních dnech roku zopakujeme vydařenou akci Mikuláš
pro dospělé
.
Naše plány bonusů pro návštěvníky zahrnuly také sestavení  několika výběrových bibliografií, vánoční receptář,nebo přepracování webových stránek instituce. Pochopitelně též uveřejňování článků Na skok do Městské knihovny Velké Meziříčí (polepším se, polepším se, dozajista se polepším) a Vyberte si svého autora. Za zmínku stojí možnost bezplatného odběru časopisu Grand Biblio, nebo nabídka literárních besed i knihovních lekcí.
Jistě, dozajista některou z plánovaných aktivit nakonec neuskutečníme.  Vždyť tady píši jen o tom ovoci na dezertu, nikoliv o práci, která není vidět, je-li vykonávána, a naopak přímo křičí, když se zanedbá. Ta všední, každodenní, kterou viním z toho, že první článek jsem Vám uchystala až téměř po čtvrtletí. Ale já se kaji, stydím, omlouvám a pokusila jsem se těmito řádky o nápravu.                                                                               van