Články

Na skok 6/2006

NA SKOK DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

POHLED PŘES ZMRZLÉ RAMENO,
aneb nač ještě v chladném květnu dohlédneme, ale už je to za námi :
1. BESEDA
s autorem básnických sbírek Hlenobytí a Tanec kostlivců Pavlem J. Hejátkem uchystaná pro třídu zdejšího gymnázia proběhla myslím ke spokojenosti obou stran. Dokonce došlo na přídavky, což je pravda věc neobvyklá. Rozdávaly se plakáty, prodávaly knihy, četly ukázky z chystaných Pomníků z asfaltu a debatovalo o všem možném i nemožném.
2. PROMĚNĚNÉ SNY Petry Dvořákové jsme též vypravili na pouť ke čtenářům se vší parádou! Křtu jedinečné knihy se zúčastnilo více než 90 návštěvníků. Pevně věřím, že odcházeli spokojeni. Nezbývá než poděkovat za výrobu občerstvení Hotelové škole a Obchodní akademii Světlá Velké Meziříčí a sponzorské přispění firmě KAME-VM, s.r.o. Velké Meziříčí, ordinacím MUDr. Jiřího Kaše a MUDr. Ivety Kašové z Velkého Meziříčí. Hudební vystoupení slečny Venduly Příhodové a pana Stanislava Havelky dodalo třpytu a lesku celé události.
3. REVIZE FONDU Místní knihovny Mostiště, která patří ke třem našim pobočkám, zahájila kolotoč inventarizací. Místní knihovny Olší nad Oslavou a Lhotky čeká tato radostná událost na podzim letošního roku. A to opět bez omezení provozu základny. Na takovou atrakci musí vyrazit tři knihovnice a ta poslední zajišťuje chod naší internetové studovny a čítárny. Děje se tak logicky tedy pouze v úterky a čtvrtky, protože zbývající dny jsou všechny síly k dispozici našim čtenářům.
4. REVIZE FONDU Městské knihovny Velké Meziříčí proběhla naposledy před pěti lety a další nás čeká opět po pětiletce. Nedá se s tím nic dělat, je to zkrátka povinnost plynoucí ze zákona. Víte jistě, že se v těchto článcích obvykle nesetkáváte s kritikou. Tentokrát si však prostě nemohu odpustit postesknutí nad přístupem některých (pouze několika) čtenářů. Byli ochotni rumplovat klikou u zamčených dveří a dožadovat se vstupu zvoněním. Oni přece chtějí jenom vrátit knížky, jenom půjčit nové tituly, jenom umožnit přístup k internetu, jenom přečíst noviny, jenom …. A někteří si opravdu nedali vysvětlit, že to není možné a odcházeli velmi rozezleni. Když má obchod inventuru, nikdo se tam nedomáhá nákupu. U nás to kdoví proč neplatí. O to více opravdu děkujeme většině uživatelů našich služeb, kterým bylo jasné, že při čtyřech knihovnicích zkontrolovat 37 000 knih jednu po druhé za deset pracovních dní je výkon hodný obdivu.

POHLED ZPOD PROKŘEHLÉ DLANĚ U ČELA,
tedy kam už ve stále studeném červnovém vzduchu vidíme, ale je to ještě před námi :
1. ZRŮDIČKY ZAHRADNÍ se v plné kráse předvádějí v přízemí půjčovny pro děti a mládež až do 30. června. Vítězné maskoty zahradní čítárny (tedy dvě Květuše zahradní a Vejříka ušatého) věrně provází dalších 35 stvůrek zrozených z bujné fantazie dětí. Kdo přečte životopisné údaje každé z nich, svůj zážitek znásobí. Například jen o chlup unikla výhra Bucháčkům zahradním, o nichž mohu prozradit následující intimnosti. První výskyt: Německo – zahrada knihovníka, prozrazení : nakousané Miňonky a poťapkané stránky knih, oblíbená četba : německo-český slovník, doba odchytu : po úplňku každého druhého roku za nepříznivého počasí, délka života : podle velikosti uší, tedy čím menší – tím kratší život.
2. HRÁTKY S MALOVÁTKY uzavře ve středu 21. června v 15. hodin crazy - módní přehlídka manekýnek ZŠ Oslavická Velké Meziříčí. Ostatně práce žáků 6. – 9. třídy této školy pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Hladíkové mají až do 23. června opravdu co nabídnout! Posuďte sami : kresba kouřem i prsty, také rudkou a voskovými pastely, hrátky s alobalem i mačkaným papírem, práce s novinami, malba, frotáž, keramika…
3. KDO TO NAPSAL ? Touto provokující otázkou je uvozen kvíz nejen pro čtenářky současné české prózy uchystaný na půjčovnu pro dospělé od 12. 6. do 30. 6.! Úkol je zdánlivě snadný. Máte na soutěžním listu přiřadit názvy knih k jejich autorům. Uvedením svých kontaktních údajů a vhozením textu do boxu na výpůjčním pultu dopřejete Štěstěně možnost, aby Vám přiřkla vítězný los. Losování se ujme náhodný návštěvník 4. 7. a týž den oslovíme výherce dortu ve tvaru knihy věnovaný cukrárnou Café Jana Velká Bíteš. Pro nás ostatní vyvěsíme na nástěnku řešení od 7.7. do 17.7.
4. Prozatím trochu v nejistotě povlává výstava prací pana Oldřicha Inochovského plánovaná na červenec a srpen. Věřím, že vše dobře dopadne a budeme se moci těšit z pestré palety tohoto místního výtvarníka.

A DO TŘETICE ČTVEŘICE LETMÝCH POHLEDŮ na věci příští :
1. ZAHRADNÍ ČÍTÁRNA zůstane letos uzavřena z důvodu rozsáhlých úprav. Pro zvídavé znalce terénu dodávám, že zmizí lehce podezřelé brouzdaliště, jedno pískoviště, zahradní domek, skoro všechny kovové herní prvky a brána, která již dávno pozbyla smyslu. Zůstane populární skluzavka a dřevěné herní prvky, jimž bude dopřán udržovací nátěr. Terénní nerovnosti následně pokryje hlína a bujný pažit.
2. NÁTĚRŮ branky u hlavního vchodu, vrat a branky u vedlejšího vchodu a dále pořízení nového kabátce všem dveřím a zárubním v interiérech se chopí v srpnu stejná místní malířská firma, která loni vykřesala naše okna z nejhoršího. Vyzýváme naše čtenáře ke zvýšené ostražitosti při pohybu po objektu. Nutno dodat, že exteriérové i interiérové úpravy, jež bezesporu zpříjemní prostředí nám všem, hradí ze svého rozpočtu zřizovatel naší příspěvkové organizace, tedy Město Velké Meziříčí. Děkujeme.
3. LETNÍ PROVOZNÍ DOBA bude jako každoročně upravena s ohledem na plánované práce, probíhající prázdniny i regeneraci knihovnických sil čerpáním dovolené. Úterky a čtvrtky v internetové studovně a čítárně i výstavním sále zůstávají beze změn od 7.30 do 12.30. Pondělky, středy a pátky v půjčovně pro děti a mládež od obvyklých 12.30 do zkrácených 16.30. Tytéž dny na půjčovně pro dospělé a všech ostatních provozech tradičně od 7.30 do 11.30 a od standardních 12.30 do upravených 16.30.
4. VEDENÍ INSTITUCE se od července 2006 asi až do února 2007 ujme paní Jaroslava Šumpelová, kterou potkáváte za výpůjčním pultem oddělení pro dospělé a poznáváte od letošního roku za řádky výzvy Vyberte si svého autora. Pisatelka těchto tradičních článků a ředitelka v jedné osobě se tedy s vámi, milí čtenáři, tímto přechodně loučí a těší se na stránkách Velkomeziříčska i při pracovních a společenských setkáních opět po čase na shledanou. Ivana Vaňková (van)