Články

Na skok 3/2006

NA SKOK DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

1) Hned zkraje trochu vychloubání. Opět jsme se vyškrábali poměrně vysoko v hodnocení úrovně webových stránek veřejných knihoven. Z celkového počtu 520 známkovaných dosáhlo 21 institucí lepšího a 5 stejného výsledku jako my. Maximální počet pět bodů jsme vydobyli za celkovou úroveň, aktuálnost, adresní údaje, historii a údaje o fondu. Čtyři bodíky přidaly odkazy, tři on-line služby a pouhé dva přinesly jazykové verze. Zvláštní pochvaly se dostalo nabídkám Pro turisty a Pro handicapované. Autor studie nelenil a vyřádil se na našem webu též v článku “Ve velkomeziříčské knihovně” otištěném v letošním třetím čísle elektronického časopisu Ikaros. Zkuste tedy WWW.KNIHOVNAVM.CZ nebo www.ikaros.cz.
2) Tento text se rodí v brzkých ranních hodinách posledního dne březnového, proto nelze tak úplně pokládat Březen – měsíc knihy a internetu za uzavřenou záležitost. Přesto se osmělím již k jeho prvnímu zhodnocení. Nabídli jsme uživatelům našich služeb hned několik možností, kterak s námi tento svátek oslavit.
V půjčovny pro dospělé každý pátek od jedné do druhé hodiny odpolední obsluhovali OSOBNOSTI ZA PULTEM. Zdejší výtvarnice PaedDr. Eva Kočí-Valová, ředitel Jupiter clubu Mgr. Milan Dufek, místostarosta Ing. Alois Nováček i starosta Ing. František Bradáč nezklamali. Bez větších obtíží se vyrovnali s nástrahami výpůjčního protokolu a během chvíle bravurně knihy vraceli, půjčovali i rezervovali. Zrovna tak hravě vybírali registrační i sankční poplatky a ještě stihli laškovat s méně či více šokovanými čtenáři. Vůbec nepochybuji o dnešním úspěchu kronikářky města Mgr. Jiřiny Kácalové.
Korespondenční křížovkářské klání KŘÍŽEM KRÁŽEM oslovilo prozatím 50 soutěžících. 28 robátek 1.-5. třídy se popralo s pohádkami a většina dospěla ke správné tajence : Čtení je nejlepší učení . Zbývající žáci 6. – 9. třídy si hravě poradili s pojmy a postavami beletrie a vyluštili text : S knihou nebudeš nikdy sám. Začátkem příštího týdne soutěžní listy zkontrolujeme a náhodný návštěvník vylosuje ze správných odpovědí dva výherce balíčků školních potřeb. Řešení poté vyvěsíme na nástěnce ve vstupní chodbě.
S malým zájmem se setkalo individuální školení práce s internetem JAK NA TO ?
O to větší davy však proudily přes internetovou studovnu a čítárnu do výstavního sálu. Díla Výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí vedeného Mgr. Janou Štursovou si ke včerejšímu dni prohlédlo 259 zájemců. A to výstava PŮVODNÍ AMERIKA ještě zdaleka nekončí. Přijďte do 6. dubna připsat k  zápisu “Výstava se mi moc líbila a pokaždé, když sem přijdu, tak se na ni podívám.” další pochvalné řádky !
Na otázky anketního lístku ČERNOBÍLÁ KNIHOVNA dosud odpovědělo 33 čtenářů. S čím byli pisatelé nejméně spokojeni ? 10x nenašli ani chybičku, 5x nám vytýkali placení upomínek (kdo vrací knihy včas, tento problém neřeší), 5x postrádali novinky (z finančních i prostorových důvodů opravdu není možné koupit úplně vše), 3x nechápali oddělení půjčoven pro dospělé a pro děti a mládež, 2x kritizovali knihy roztrhané a ukradené (ani nám nedělají vandalové radost), 2x si stěžovali na neúplné knižní řady (snažíme se o kompletnost, ale zničené či zcizené tituly nelze často již pořídit), 2x stížnost směřovala k neschopnosti vyznat se mezi regály (máme čtenářský elektronický katalog a každá knihovnice ráda poradí). Po jedné kritice nám přineslo vybírání poplatku za veřejný internet, chybějící automat na nápoje (nabízíme pouze aquabar , neb o kávu ani čokoládu rozcembranou mezi knížkami nestojíme). Jeden hlas nám vytýká, že nemáme otevřeno celý týden (máme, ale z personálních důvodů můžete v úterý a čtvrtek navštívit pouze internetovou studovnu a čítárnu od 7.30 do 12.30) a poslední hlásek by k nám rád zašel v pondělní polední pauze cestou z oběda (knihovnice se též potřebuje najíst, neboť stojí za výpůjčním pultem od 7.30 do 18.00). S čím byli autoři nejvíce spokojeni ? 19x byl oceněn velký výběr knih,
9x ochotný přístup zaměstnanců, 6x klid a pohoda, 3x vybavení a prostředí instituce, 3x soutěže a výstavy, 3x úplně všechno. Po jednom pozitivním hlasu získalo teplo a čisto, polštářky, nízké ceny, přehlednost fondu, výpůjčky více titulů současně a vytištění výpůjčky.
Anketní lístek s tipy na nejlepší českou knihu roku 2005 MAGNESIA LITERA pošleme do celorepublikového slosování zatím šestatřiceti zájemcům o knižní poukaz knihkupectví Kanzelsberger. Po PŮLROČENCE, která umožnila pohled do činnosti naší instituce ve druhé půli roku 2005, se jen zaprášilo.
3) A závěrem odveďme pozornost od událostí uplynulých k těm očekávaným. My zrovna očekáváme ZRŮDIČKU ZAHRADNÍ. Tedy - lépe řečeno - doufáme napjatě a nedočkavě v zájem o naši právě tímto vyhlášenou loutkářskou soutěž. Oč se jedná?

Městská knihovna Velké Meziříčí
vyhlašuje velkou loutkářskou soutěž

ZRŮDIČKA ZAHRADNÍ

Pravidla
Vymyslete a vytvořte maskota zahradní čítárny!
Fantazii se meze nekladou. Cení se originalita.
Účastníci

Akce je určena jednotlivcům a třídám škol
uměleckých, speciálních, mateřských i základních.
Výhra

Nejlepší zrůdička se stane ochráncem zahrady!
Autoři vítězné příšerky získají sladkoplyšové potěšení.
Odborná porota ocení i další tvůrce.
Termíny 2006

Vyhlášení soutěže 5. dubna.
Příjem prací kdykoliv do 5. května.
Oslovení vítězů 15. května.
Výstava všech děl od 15. května do 30. června
Kritéria

Informační kartička musí obsahovat u každé loutky :
jméno a příjmení zrůdičky i autorů
třídu, školu a kontakt (na paní učitelku nebo jednotlivce)
Dále lze uvést :
životopisné údaje zrůdičky

v půjčovně pro děti a mládež.

van