Články

Na skok 2/2006

NA SKOK DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Hezký den, milí čtenáři ! Prožíváte právě příjemné okamžiky u kávy a tisku, nebo si krátíte dlouhou chvíli četbou tohoto plátku v čekárně u lékaře ? Tak či tak je právě čas splnit slib daný v článku minulém. Nabídněme tedy kalendář kulturních akcí, které pro vás chystáme řekněme v první půli tohoto roku. Připomeňme úvodem již dříve zmíněné výstavy :
Chcete-li na poslední chvíli stihnout FOTOREPORTÁŽ Z AUSTRÁLIE Ing. Josefa Križana, máte poslední šanci tento pátek 24. února! Váháte ? S rozhodováním pomůže odpověď divačky na otázku Jak se vám výstava líbí ? “Gratuluji ! Loni jsem strávila měsíc v této úžasné zemi a s Vašimi obrázky jsem opět u prima protinožců.”
Dálkami zavoní též dílka žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí, kteří se nám chystají přiblížit PŮVODNÍ AMERIKU od 7. března do 6. dubna 2006. Setkat se s autory můžete při vernisáži v úterý 7. 3. v 17.00 hodin.
Jen na okraj a pro úplnost zmiňme dubnovo-květnové přehoupnutí s tvorbou slečny Pejchalové a červen z dílny žáků ZŠ Oslavická Velké Meziříčí.

Ale vraťme se k dalším aktivitám nejbližšího období. Březen, jak známo, proslul co měsíc knihy a nověji též internetu.
Dostal se tak do popředí zájmu knihoven, které se v onom čase snaží nabídnout cosi navíc. Ani my nejsme výjimkou.
O výstavě pro nejširší veřejnost již byla řeč, proto zmiňme další lákadla.
Na dospělé čtenáře čekají každý pátek v měsíci od 13.00 do 14.00 hodin OSOBNOSTI ZA PULTEM. Knihovníky na hodinku se uvolili stát : 3. 3. PaedDr. Eva Kočí - Valová - výtvarnice, 10. 3. Mgr. Milan Dufek - ředitel Jupiter Clubu VM, 17. 3. Ing. Alois Nováček - místostarosta VM, 24. 3. Ing. František Bradáč - starosta VM a 31. 3. Mgr. Jiřina Kácalová - kronikářka města. Také jste zvědavi, zda se s nezvyklou rolí vyrovnají se ctí ? No tak přijďte. Potřebujete přeci vrátit přečtené a zapůjčit nové knihy !
Nutno dodat, že si ceníme odvážného kroku do neznáma všech výše zmíněných statečných. (Proto jim knihovník – profesionál bude státi v těžké chvíli po boku.)
Dětem nabídneme korespondenční křížovkářské klání KŘÍŽEM KRÁŽEM. Soutěžní listy jsou dvojí : pro žáky 1. – 5. třídy skrývají pohádky a pro robátka 6. – 9. třídy si pohrávají s pojmy a postavami beletrie. Vždy je nezbytné krom tajenky vyplnit správně alespoň 15 slov a pochopitelně též jméno a adresu soutěžícího. Je možné pracovat přímo v knihovně, nebo doma. Každopádně je nutné své želízko v ohni odevzdat knihovnici půjčovny pro děti a mládež od 1. do 31. března. Dva výherce balíčků školních potřeb vylosuje ze správných odpovědí náhodný návštěvník 3. 4. a správná řešení pro méně šťastné šikulky budou vyvěšena na nástěnce ve vstupní chodbě od 4. do 14. dubna.
Pro hosty internetové studovny máme v menu individuální školení JAK NA TO ? Stačí si říct a ochotný personál zasvětí každého zájemce do základů práce s internetem a elektronickou poštou.
Nesmíme zapomenout ani na dvě ankety. Již podruhé se můžete zapojit do celorepublikového výběru nejlepší české knihy vydané v roce 2005 MAGNESIA LITERA. V loňském roce jsme se přesvědčili, že nejeden náš čtenář opravdu obdržel za svůj hlas knihu.
Anketka pod názvem ČERNOBÍLÁ KNIHOVNA má za cíl získat (a vzít si k srdci) názory návštěvníků. S čím nejste spokojeni ? Co se vám u nás naopak velmi líbí?
Nelze opomenout ani distribuci spisku PŮLROČENKA . Bude k mání zdarma na výpůjčních pultech a vám umožní nahlédnout do dění městské knihovny ve druhé polovici roku 2005.

Jen málo prostoru zůstává pro nastínění dění v měsících následných. Proto stručně :
Duben přinese otevření zahradní čítárny i se soutěží pro děti Zrůdička zahradní. V květnu lze čekat burzu vyřazených knih a časopisů a pro červen soutěž určenou dospělým. van