Články

Na skok 4/2005

NA SKOK DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ
BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY
či BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU nabídl:

  • Tři TAJNÉ DNY přinesly opozdilcům úlevu od neoblíbených sankčních poplatků. Také se bezplatně zaregistrovalo 22 dětí a 75 dospělých čtenářů.
  • Pět TAJNÝCH HODIN zpřístupnilo internet pouze sedmi zájemcům, kteří šikovně využili pravidlo knihovního řádu o šedesátiminutovém limitu a nedopřáli surfování zdarma ostatním. Budiž jim přáno!
  • SEZNAMTE SE, PROSÍM! Možnost prozkoumat informační zdroj na adrese www.ptejteseknihovny.cz nevyužil ke své škodě ani jediný zájemce.
  • DRUHÁ VESMÍRNÁ ODYSSEA naopak slavila úspěch již od vernisáže 1. března. Do posledního dne měsíce výstavu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí pod vedením Jany Štursové navštívilo 91 obdivovatelů. Až do 15. dubna můžete také Vy zhlédnout práce, o nichž návštěvní kniha praví: “ Je to asi nejhezčí výstava, která u vás byla. Prostě božský!” “Vůbec bych nečekala, že tady něco tak krásného může být. Úplně se ve mně rozlévají krásné pocity, jako bych se právě zaláskovala…”
  • NOC S ANDERSENEM přinesla o aprílovém večeru 17 žákům 2.B ZŠ Školní Velké Meziříčí nezapomenutelné zážitky. Zúčastnili se oslavy 200. narozenin se vším všudy – balonky, girlandy, serpentiny, dort se svíčkami. Zprvu měla akce malou vadu na kráse. Oslavenec se nedostavil. Zanechal však dopis s omluvou pozdního příchodu. Musí navštívit všech 393 míst, kde si děti na jeho výročí vzpomněly. Dovolil nám ukrátit čekání rozbalováním dárečků, v nichž vždy prozradil něco ze svého pestrého života a zadal úkol. Vysadili jsme proto Pohádkovník Andersenův, zahráli si na oživlé loutky, uspořádali pěvecké klání, napsali pohádku, vyfintili Malou mořskou vílu, nalákali slavného autora rozzářenou lampiónovou zahradou a nakonec se ho též dočkali. Hans Christian - v úžasném podání Mgr. Petra Blažka - prohodil pár slov se svou nejoblíbenější hrdinkou a přečetl všem pohádku na dobrou noc. Děti šly-nešly spát. Dospělí dotvářeli společné veledílo. Vybrali jsme totiž ze všech celorepublikově organizovaných aktivit právě výsadbu kouzelné rostliny a odeslání pohádkových pozdravů na ty nejprominentnější adresy. Uznejte, že jsme si před panem prezidentem, dánským velvyslancem, ani ministrem kultury nemohli “trhnout” ostudu! A že to nebylo lehké! Členové zdejší městské rady totiž chtěli v našem výtvoru najít nesourodá slova acylpyrin, důvěra, chýše, klobouk, knihovna a pes. Zrodilo se povídání O Helmutovi, Acylpyrinovi a klobouku. Děkujeme za výše zmíněné znesnadnění úkolu městské radě, panu místostarostovi navíc za návštěvu, panu řediteli za herecký výkon hodný obdivu a za dobroty sponzorům – Ing. Josefu Elisovi, Marii Knotkové, Tomáši Svobodovi a firmě Poex. van