Články

Na skok 2/2005

NA SKOK DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

1) BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY aneb BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU.

Zkrátka BŘEZEN – MĚSÍC VÝHOD se blíží.

 • Tajné dny Vás příjemně překvapí v půjčovně pro dospělé čtenáře a v půjčovně pro děti a mládež. Přicházíte se zaregistrovat. Počítáte s úhradou upomínky. Šátráte po peněžence. A tu Vaši pozornost přitáhne poutač na výpůjčním pultu! Neplatíte vůbec nic. (Alespoň pro tentokrát!)
 • Tajné hodiny pak zopakujeme několikrát za oněch 31 dní v internetové studovně a čítárně. Plakátek Vás upozorní, že právě plyne čas, po který můžete bezstarostně a především bezplatně brouzdat po internetu.
 • Seznamte se, prosím! Neváhejte si bez poplatku (a dle přání též s pomocí knihovnice) důkladně prohlédnout vážně dobré informační zdroje - www.ptejteseknihovny.cz a www.knihovnavm.cz.
 • Závdavkem připravujeme bibliografii a výstavku na téma Počítače v odborné i krásné literatuře.

Půjde však též o BŘEZEN – MĚSÍC SETKÁNÍ.

 • Druhá vesmírná Odyssea si zaslouží zvláštní pozornost. A to nejen o vernisáži 1. 3. v 16.00 hodin! Výstavou žákovských prací Výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí bude možno “prolétnout” až do 15. dubna.
 • Noc s Andersenem prožije z prvního na druhý den dubnový některá třetí třída školy základní. Na podrobnosti je však přeci jen trochu záhy.

2) JÓGA – POMOC NEBO NEBEZPEČÍ ?
Tuto provokující a zneklidňující otázku k nám přišli na pozvání zdejší Apoštolské církve více než 70 hostům v podvečer 10. února zodpovědět manželé Irena a Jaroslav Jírovi z Havířova. Celých 15 let sami aktivně cvičili a vedli dokonce kurzy jógy. Studiem hinduismu však došli k přesvědčení, že jóga není pouze o kultuře těla. Jde o životní styl s nábožensko-filosofickým kontextem. Pocity vnitřní nespokojenosti je vedly ke konfrontacím. Dialog předestírající odlišné názory jogína a křesťana na Boha, člověka, hřích, spasení, karmu, reinkarnaci byl více než zajímavý. Upoutal též níže citovaný výčet nástrah :

 1. Jóga vede člověka k tomu, aby se zabýval sám sebou.
 2. Jóga vede ke zbožštění člověka.
 3. Jóga způsobuje destrukci vlivem hříchu.
 4. Jóga povzbuzuje přesvědčení, že spasení je ze skutků.
 5. Jóga vede k otevření se temným silám.
 6. Konečným cílem jógy je vymazání individuality člověka.
 7. Jóga zavádí na scestí.

Ne každý s takovým pojetím souhlasil. Všichni však odcházeli po tříhodinové besedě bohatší o jednu odpověď a celou řadu dalších otázek. van