Články

Na skok 1/2005

NA SKOK DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Právě následující článek je prvním letošním pozváním do městské knihovny.
Je to k nevíře, ale laskavostí redakce Velkomeziříčska jsme tak vstoupili již do čtvrtého ročníku tohoto informačního servisu.
1) PROVOZNÍ DOBA vyšla vstříc měnícím se potřebám našich čtenářů. Jak se záhy ukázalo, byl to krok správným směrem. Půjčovna pro dospělé i internetová studovna a čítárna v pondělí, středu a pátek dopoledne beze změn : 7.30 – 11.30. Zato odpoledne najdete otevřeno již ve 12.30 a zavřeno v 18.00! Půjčovna pro děti a mládež bude v tytéž dny přístupná o třicet minut déle: 12.30 – 17.00. V úterý a čtvrtek zůstává otevřena od 7.30 do 12.30 pouze internetová studovna a čítárna. Je v tomto případě nutno objevit vedlejší vchod. Projdete u parkoviště brankou a po levé straně vstoupíte do budovy. Schodiště Vás zavede přímo před kýžené dveře.
2) SANKČNÍ POPLATKY naopak tolik nepotěšily. Zdražily se upomínky, kterými žádáme nedochvilné čtenáře o vrácení knih a časopisů. Neuškodí tedy malá rekapitulace, kterak se této nepříjemnosti vyvarovat. Výpůjční doba činí stále měsíc. Po uplynutí této lhůty si ji lze osobně, telefonicky i e-mailem o dalších 30 dní prodloužit. Tento postup je možné ještě jednou zopakovat, pokud není dokument žádán dalším zájemcem. Na přesné datum návratu publikací se neváhejte při vypůjčení zeptat. Můžete si vyžádat také písemné potvrzení, kde vedle nezbytného data najdete kompletní výčet odnášených knih i periodik. První upomínku již druhým rokem poštou neposíláme. Uhradíte ji ve výši 15 Kč při další návštěvě. Pokud však nepřijdete do dvou týdnů po uplynutí výpůjční doby, obdržíte do schránky druhou upomínku za 25 Kč. Po čtrnácti dnech Vám bude doručena třetí zdražená na 40 Kč, dále čtvrtá za 50 Kč. Posledním varováním je upomínací dopis v hodnotě 60 Kč. Vymáhání soudní cestou je potom pouze pro opravdové zatvrzelce. Nechceme Vás vyděsit pesimistickými informacemi, které se většiny našich vzorných návštěvníků vůbec netýkají ! Přijměte proto raději pozvání na zajímavou besedu.
3) JÓGA – POMOC NEBO NEBEZPEČÍ ?
Na tuto otázku budeme hledat odpověď ve vyprávění manželů Jírových, kteří na přání zdejší apoštolské církve přijali pozvání do městské knihovny. Ve čtvrtek 10. února o 17.00 hodině se začne odvíjet povídání dlouholetých jogínů a cvičitelů o hinduismu, cestě do ašrámů v Indii a mnoha dalších věcech. van