Články

Na skok 8/2004

BĚHEM PRÁZDNINOVÝCH MĚSÍCŮ NEZAPOMEŇTE, ŽE …

1. … VÝSTAVA ILUSTRÁTOŘI, TŘESTE SE! potrvá až do 30. července. Přijďte si prohlédnout soutěžní práce velkého dětského výtvarného klání! (Z 64 pohádek vystaveno 32 nejlepších děl žáků 22 tříd 11 škol.)
2. … ZAHRADNÍ ČÍTÁRNA funguje též v úterý a čtvrtek 7.30 až 12.30. Žáčci ZŠ Sokolovská zde po nějaký čas přestávky trávit určitě nebudou. (Dosud otevřeno v pondělí, středu a pátek 7.30 – 11.30 a 13.00 – 17.30.)
3. … INTERNETOVÉ STRÁNKY naší instituce doznaly značných změn. Na adresu www.knihovnavm.cz máte u nás přístup zdarma! (Dosavadní bezplatná nabídka www.mestovm.cz pochopitelně trvá.)
4. … INFORMAČNÍ LETÁČEK přinesl připomenutí nabízených služeb.
V poštovních schránkách byl k mání poslední školní či první červencový den. (Imobilnímu čtenáři postačí telefon k zajištění nejmladší - donáškové - služby!)
5. … LETNÍ PROVOZ všech půjčoven krátíme pouze do 16.30.
Zato bude otevřeno bez přetržky na čerpání dovolené po celé léto. (Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě knihy na pohodový volný čas.)

A na závěr:
POHÁDKOVÁ ZAHRADA proběhla pro 5.B ZŠ Školní v úterý 29. června. Soutěžní dopoledne na čerstvém vzduchu se zprvu jevilo jako příjemná cena za vítězství v ilustrátorské soutěži. Třída však brzy pochopila, že bude těsně před vysvědčením trápena prověrkou znalostí jazyka českého, slohu a literatury. I přes tuto zjevnou troufalost se žactvo pochlapilo a užilo si každou z her.