Články

Na skok 6/2004

ZAHRADNÍ ČÍTÁRNĚ nepřeje počasí ! Až se umoudří, zavítejte!
Provozní doba:
pondělí + středa + pátek 7.30-11.30 a 13.00-17.30.
V červenci a srpnu též úterý a čtvrtek 7.30 až 12.30.

Příchozí  je povinen respektovat provozní řád:

 • Zahrada slouží návštěvníkům knihovny k četbě a relaxaci.
 • Instituce má právo vykázat hosta za nepřístojné a hlučné chování.
 • Jsou zapovězeny sportovní aktivity.
 • Vstup je pouze přes objekt po předložení čtenářského průkazu v internetové
 • studovně a čítárně. (Existuje též jednorázová návštěva!)
 • Zde lze zapůjčit stolní a karetní hry, případně deku. Nechybí aquabar.
 • Pohodlí nabízí sedací nábytek.
 • Herní prvky a pískoviště jsou určeny pouze dětem do 12 let!!!
 • Děti do 10 let musí doprovázet rodič, učitel, nebo vychovatel.
 • Dozor ručí za chování i zdraví dětí.
 • Mokré herní prvky nejsou bezpečné.
 • Každý host udržuje čistotu. Odpadky patří do popelnice!
 • Závady se hlásí personálu. Zvířata do zahrady nesmí.

ILUSTRÁTOŘI, TŘESTE SE!
Tato velká výtvarná soutěž se řídí následujícími instrukcemi:
Pravidla
Zachyťte děj krátké a známé pohádky na sebe navazujícími obrázky.
Účastníci
Určeno třídám škol speciálních, mateřských a základních (první stupeň).
Výhra
Pro vítězný kolektiv uspořádáme v červnu soutěž Pohádková zahrada.
Termíny
Příjem prací kdykoliv do 25. května.
Domluva na výhře s vítězným týmem 1. června.
Výstava všech děl od 1. června do 30. července.
Kritéria
Počet minimálně 5 a maximálně 15 kreseb formátu A3 (A4).
Nutno uvést třídu, školu, název příběhu a očíslování návaznosti.
NEKOPÍRUJTE ZNÁMÉ AUTORY! CENÍ SE ORIGINALITA!

BURZA KNIH A ČASOPISŮ čeká na Váš zájem do 28. května
na všech třech provozech. Tituly za 5,- a 1,- Kč průběžně doplňujeme. MARTIN ŠTINDL: VELKÁ MEZEŘÍČ FRANTIŠKA IGNÁCE KONTEKA 1401 – 1723, městská kronika barokní Moravy. Tak přesně této knize u nás 1. června v 17.00 popřejeme hodně štěstí na cestě ke čtenářům. (van)