Články

Na skok 5/2004

Pár řádků z kalendáře:
27. DUBNA proběhlo SETKÁNÍ DOBROVOLNÝCH KNIHOVNÍKŮ.

Tyto úžasné dámy a jeden odolný muž se starají o malé místní knihovny okolních vesnic. A potřebují odbornou pomoc. Pečujeme tedy nejen o vlastní pobočky ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou. Usnadňujeme práci také devíti dalším nadšencům. Tato akce nebyla jen poděkováním za jejich obětavost, ale též příležitostí k prohlídce našeho nového objektu a v neposlední řadě k barvité diskusi nad aktuálními strastmi u kávy a zákusku.

3. KVĚTNA sjednoceny PROVOZNÍ DOBY.
Vůbec nic se nemění na otevíracích časech půjčovny pro děti a mládež:
pondělí, středa, pátek od 13.00 do 17.00.
Zrovna tak půjčovna pro dospělé čtenáře beze změn: pondělí, středa, pátek 7.30 až 11.30 a 13.00 až 17.30.
Internetová studovna a čítárna kopíruje zcela půjčovnu pro dospělé. Navíc však přidává úterky a čtvrtky od 7.30 do 12.30.

3. KVĚTNA otevřena ZAHRADNÍ ČÍTÁRNA.
Provozní doba se kryje s internetovou studovnou a čítárnou. Výjimkou jsou úterky a čtvrtky náležející ve školním roce žákům ZŠ Sokolovská.
V ostatní dny pak rádi uvítáme naše čtenáře. Zvláště ty, kteří budou ohleduplně respektovat následující pravidla provozního řádu.

 • Zahrada slouží návštěvníkům knihovny k četbě a relaxaci.
 • Instituce má právo vykázat hosta za nepřístojné a hlučné chování.
 • Jsou zapovězeny sportovní aktivity.
 • Vstup je pouze přes objekt po předložení čtenářského průkazu v internetové studovně a čítárně.
 • Zde lze zapůjčit stolní a karetní hry, případně deku. Nechybí aquabar.
 • Pohodlí nabízí sedací nábytek.
 • Herní prvky a pískoviště jsou určeny pouze dětem do 12 let!!!
 • Děti do 10 let musí doprovázet rodič, učitel, nebo vychovatel.
 • Dozor ručí za chování i zdraví dětí.
 • Mokré herní prvky nejsou bezpečné.
 • Každý host udržuje čistotu. Odpadky patří do popelnice!
 • Závady se hlásí personálu. Zvířata do zahrady nesmí.

10. KVĚTNA zahájíme tradiční BURZU KNIH A ČASOPISŮ.
Nabídka za neodolatelné ceny 5,- a 1,- Kč na všech půjčovnách potrvá do posledního májového dne.

25. KVĚTNA uzávěrka výtvarné soutěže ILUSTRÁTOŘI, TŘESTE SE!
1. ČERVNA domluva s vítězi na odměnové POHÁDKOVÉ ZAHRADĚ.
1. ČERVNA zahájení VÝSTAVY ilustrací splňujících regule soutěže. Podrobná pravidla najdete kupříkladu v minulém čísle novin.
1. ČERVNA u nás představíme také jednu mimořádně zajímavou knihu.
To ale už moc předbíháme. Na podrobnosti si zkrátka musíte počkat. (van)