Články

Na skok 1/2004

Letošní rok nám přinesl celou řadu změn.

  • Jednou z těch malých je obměna názvu této pravidelně nepravidelné rubriky. Poprvé se tedy nechejte pozvat NA SKOK do internetové studovny a čítárny. Proč? Důvodů je celá řada.
  • V novém objektu tato půjčovna opravdu prokoukla. Zabydlela se v prostorné kuchyni. Co Vám zde uvaříme? Pravda, žaludek vyjde zkrátka. Šedá kůra mozková nikoliv. Podotýkám, že internetová studovna a čítárna poskytuje své služby VŠEM návštěvníkům. Výhodnější je ovšem patřit mezi naše stálé dětské nebo dospělé čtenáře.

Tak či tak i Vám nabízíme následující menu:

a) výpůjčky periodik
prezenční pročtení nejaktuálnějších čísel novin i časopisů
(s možností si zajímavý titul zamluvit k domácímu studiu)
absenční vypůjčení až 30 kusů periodik na celý 1 měsíc
(z produkce letošního a loňského roku)
dohledání starších ročníků uložených ve skladech až 5 let
(určených taktéž k absenční výpůjčce na vyžádání)
rezervování právě nedostupného čísla
(provázené zasláním upozornění, až bude připraveno)
b) regionální fond
prezenční nabídka veškeré dostupné literatury
napsané zdejšími autory nebo věnované našemu okolí
c) příruční knihovnu
prezenční studium encyklopedií a slovníků
d) sbírku zákonů
vyhledávání zákonů, vyhlášek a nařízení na dožádání
e) Evropskou unii
z široké nabídky materiálů je část zdarma k rozebrání
f) kopírování
možné z vlastních materiálů i všech prezenčních výpůjček
g) přístup na internet
lze doplnit tiskovým výstupem nebo zápisem na disketu
(veškeré služby za úhradu se řídí platným ceníkem)
BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU oslavujeme po celý čas 50% slevou!!!
Navíc trvale zavádíme bezplatný přístup na www.mestovm.cz.
h) posezení v klidném zákoutí
umožňujícím soustředění na četbu i studium
Zmíním též, že internetovou studovnou a čítárnou vejdete do výstavního sálu.
I tam lze nerušeně usednout v příjemném a nově vybaveném prostředí. A co víc!
Budete obklopeni kolážemi a kaligramy, které pod vedením PaeDr. Evy Kočí-Valové vytvořili studenti zdejšího gymnázia.Stane se premiérová výstava My ve světě, svět v nás i pro Vás prvním impulsem k návštěvě naší instituce v rekonstruované budově na Poštovní ulici? (van)