Články

Průzkum spokojenosti 2013

Velkomeziříčská městská knihovna očima čtenářů

Veřejná knihovna musí zjišťovat, jaké jsou potřeby veřejnosti, aby byla schopna poskytovat služby, které je uspokojují. Proto jsme v souladu s tímto požadavkem, vymezeným tzv. standardy veřejných knihovnických služeb, připravili průzkum spokojenosti návštěvníků starších 15 let.

Dotazník obsahoval celkem 43 otázek pohlížejících na naši práci ze všech možných úhlů pohledu. Každý z 33 dospělých, kteří obsáhlou anketu odevzdali, si poté užil siestu. Tedy Siestu, jako sladké poděkování. Celkem 26 respondentů se podepsalo a tak postoupilo do slosování o dárkový poukaz na nákup knih v Knihkupectví Charvátová v hodnotě 1 000 Kč. Štěstí nakonec přálo paní V. Adamovské. A protože zkoumání probíhalo v říjnu, sběr odpovědí a vyhodnocení v listopadu, věříme, že výherkyně si z předvánoční lákavé knižní nabídky vybere. Třech hustě popsaných stran s dotazy ve dvou sloupcích se nezaleklo 29 žen a 4 muži, v to počítejme 6 studentů, 13 pracujících, 11 důchodců, 2 osoby v domácnosti a jednu na mateřské či rodičovské dovolené.

 

Jak hodnotili celkovou úroveň knihovny? Tak jako ve škole. Jedničku nám dalo 19, dvojku zbývajících 13 a trojku poslední z vyplňovatelů. Indikátorem spokojenosti potom je, když více než 90% oslovených hodnotí služby knihovny právě jako výborné (1) nebo velmi dobré (2).  Těší a zavazuje výsledek, který napovídá (při vší skromnosti), že víme, co děláme, a děláme to (zdá se) dobře. Motivuje nás to k neutuchajícímu zlepšování tradičních služeb i stálému objevování nových a mnohdy neprošlapaných cestiček - samo sebou v rámci našich personálních, prostorových a finančních možností. Nutno zde tedy zmínit s poděkováním nezastupitelnou roli zřizovatele. Bez tradičně vstřícného přístupu Města Velkého Meziříčí by to nešlo.

 

Je na místě zmínit některé z otázek a odpovědí. Jen tak cik cak. Nevynecháme ani poznámky kritické, protože právě těm se stavíme čelem a pokud je to jen trochu možné, snažíme se problém odstranit.  Jen pro úplnost dodejme, že dotazy byly dvojí. Jedny nabízely obvykle šest stupňů škály od „velmi spokojen“, „spíše spokojen“, přes „ani spokojen - ani nespokojen“, po „spíše nespokojen“ a „velmi nespokojen“. Závěrem pro nerozhodné „nevím, nemohu odpovědět“. Druhé přímo vybízely k napsání pár postřehů. Omluvte prosím jazykovou i formulační strohost. Zaměřme se na sdělované:

Jak často navštěvujete knihovnu? Jednou týdně 9, jednou za dva týdny 10 a jednou za měsíc 14 lidí.

Jste spokojen/a s dostupností knihovny? Velmi spokojeno 29 a spíše spokojeno 9.

Co Vám na dostupnosti knihovny vadí? Nic 29, pouze 4 pisatelé měli připomínky – málo parkovacích míst 2x, zákaz vjezdu s kočárky, přestěhování mimo střed města. Naopak výhodou blízkost gymnázia uvedená též 2x.

Co Vám vadí na provozní době knihovny? Nic 27, ostatní poznamenali, že není otevřeno denně ve všech půjčovnách 4x, že po obědě začínáme až v 12.30 a že studenti s odpoledním vyučováním by uvítali prodloužení provozní doby.

Máte nějaké připomínky k prostorům knihovny? Žádné 24, zbývajících 9 lidí vyjádřilo tyto názory: nadstandardně příjemné prostředí, vše výborně vybavené, vkusně upravené, velice čisté, hezké květiny. Také prý naše prostory nejsou bohužel nafukovací, což způsobuje, že se senioři a handicapovaní nedostanou na galerie a knihy umístěné u země jim činí problém… (S tím si nyní opravdu neporadíme.)

Jak jste spokojen/a s nabídkou beletrie? Velmi spokojeno 14, spíše spokojeno 17, ani spokojen – ani nespokojen 1 a 1 nevěděl, proto nemohl odpovědět.

Jak jste spokojen/a s nabídkou novin a časopisů? Velmi spokojeno 8, spíše spokojeno 10, ani tak ani tak 3 a nemohlo odpovědět 12 těch, kteří tuto službu nevyužívají.

Jak jste spokojen/a s veřejným internetem? Velmi spokojeno 10, spíše spokojeni 4, ani ani 3, spíše nespokojen 1 a nemohlo odpovědět 15 těch, kteří mají net jinde.

Jak jste spokojen/a s novým on-line katalogem Carmen? Velmi spokojeno 7, spíše spokojeno 8, ani ani 3, spíše nespokojeni 2, nemohlo odpovědět 13 respondentů, kteří se raději spoléhají na katalog Clavius či pomoc knihovnic.

Líbí se Vám naše drobné nástěnkové soutěže? Ano, účastním se často 5, ano, účastním se občas 8, ano, zkouším si je, ale řešení neodevzdávám 10, někdy mě nějaká zaujme 5, ne 1, nevím 4.

Jaká akce pro veřejnost se nám povedla? Všechny výstavy a zvláště ty Oldřicha Inochovského 6x, soutěž Retročtení 3x, jakékoliv besedy a zejména beseda o Karlu IV. pro dospělé či ta s Ivanem Klímou 5x, trénink paměti Nedovolte mozku stárnout 2x, akce Den s vůní jablek 2x, akce Přijďte se přesvědčit, jak vidíte 2x, noční prohlídky Sladké snění 4x, Zápis nanečisto pro předškoláky, promítání Pohádky na zdi ….

Jaký největší zážitek máte spojený s knihovnou? Včetně všeho, co je napsáno v předchozí odpovědi, ještě například zaznělo: každá návštěva je zážitek 2x, projekt Nemusíme ještě chodit do školy, výhra v nástěnkové soutěži, velmi příjemné odpoledne s kamarádkou v zahradě, bibliobox Josef, pohoda a vůně knih, setkání s milými knihovnicemi…

Souhlasíte s tím, že jsou naši zaměstnanci vstřícní? Určitě souhlasím 28, spíše souhlasím 5.

Souhlasíte s tím, že jsou naši zaměstnanci odborníci? Určitě souhlasím 24, spíše souhlasím 9.

Co Vám u nás nejvíce vadí? Otevřeno jen v pondělí, středu a pátek (není to tak docela pravda, další dva dny je provoz pouze omezen), malý prostor, asociální návštěvníci…

Co se Vám u nás nejvíce líbí? Tady se objevilo mnohonásobně více poznámek, než u předchozího dotazu: ochotné knihovnice 5x, podnikavá ředitelka, vstřícnost 4x, domácká atmosféra 3x, čistota 3x, úžasný klídek a pohoda 3x, množství knih, půjčovna společenských her, půjčování deštníků, nápadité, originální a šmrncovní akce, soutěže, pěkné a kultivované prostředí, sedací pytel, knihovní duch … nebo zkrátka všechno…

Máte jakékoliv náměty ke zlepšení našich služeb? Plný provoz po celý týden, slevy ZTP, umístění na facebook, ale rovněž se 2x  objevilo, že je stále co zlepšovat, ale autorky řádek nic nenapadá.

 

Nás napadá celá řada možných i dosud nemožných možností k vylepšení služeb, rovněž díky inspirativním podnětům tohoto průzkumu. Děkujeme všem čtenářům, kteří takto přispěli ke spokojenosti všech návštěvníků. A ostatní nabádáme slovy motta: Choďte do knihovny, duševní posilovny! Třeba budete rovněž spokojeni, kdo ví?

 

Ivana Vaňková, ředitelka Městské knihovny Velké Meziříčí