Články

List 4/2015

LIST

OBČASNÍK PRO NÁVŠTĚVNÍKY

MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

04/2015 zdarma


ÚVODEM

Po prá a po do. Ano, prázdniny i dovolené jsou minulostí. Současnost ovládly školní nu-t/d-nosti a pracovní vypětí. Vyhlasme boj každodennosti! Třeba příjemnou návštěvou. U dobrých přátel. V knihovně? iv


NABÍZÍME

V září vás čeká bibliografie Odporná odborná J. Chceme ukázat, že naučná literatura nemusí být nutně suchopárná a nezajímavá. O měsíc později chystáme téma Stručnost je duší vtipu. V půjčovně pro dospělé dostanete toho času k výpůjčkám letáčky Naučná literatura a Jak hledat?

 

ZVEME VÁS

… zejména děti na Společná čtení. Proběhnou ve středy 16, 23, 30. září a 7, 14. října. Scházet se budeme nad knihami tak pro žáky 1. až 3. tříd v jednu hodinu po poledni a ve dvě s tituly pro ty starší. Je možné přijít jednou i pokaždé. Lze zaskočit na chviličku i na celých šedesát či sto dvacet minut. Jsme napjati, jak - a zda vůbec - se bude společný čtenářský prožitek líbit. iv

 

DOPORUČUJEME

Výstava Pták Ohnivák a liška Ryška představí na druhý pokus tvorbu dětí Výtvarného oboru ZUŠ VM. Proč na druhý pokus? Protože ten jarní zhatilo zranění paní učitelky. Nyní je však již v pořádku a tak se od 9. 9. do 9. 10. můžeme těšit na originální zpracování tématu, které se do knihovny více než hodí.

Do výstavního sálu přicházíme hlavní chodbou, kde budeme ještě v září míjet – doufám, že ne bez povšimnutí –výstavku Chuděra kniha. Představuje několik odstrašujících příkladů, kterak se k výpůjčkám v žádném případě nechovat. Tamtéž potom od 29. 9. do 19. 10. přibude ohlédnutí za letní korespondenční hrou Pozdrav z cest. Prohlédneme si prázdninové cíle odesilatelů na doručených pohlednicích, přineseme seznam knih čtených v létě i jména tří výherců dárkových poukazů na nákup knih po 300 Kč. iv


PŘEDSTAVUJEME

Fond zvukových knih obsahuje CD s mluveným slovem, a to hlavně načtené knihy, ale i kompletní dramatizace literárních děl. Vybíráme jak osvědčenou klasiku, tak tvorbu současných autorů. V půjčovně pro dospělé tato CD najdete v úzkém regálu naproti výpůjčnímu pultu. V dětském oddělení v poličce vestavěného pultu. Poslech audioknihy vám může zpříjemnit dlouhou cestu autem nebo vlakem, otravné domácí práce nebo nahradit večerní čtení, když jsou oči už unavené. Nejpůjčovanějšími jsou u dospělých Gogolův Revizor a u dětí Český Honza. jm

 

PŘIPRAVUJEME

… se po pilné letní přípravě na první zájemce o program ZA – HRA – DA určený tentokrát žákům 1. stupně ZŠ. (Stále nabízíme i ZA – HRA – DU pro děti MŠ.) Nejedná se tentokrát o sportovní klání, ale o kolektivní hraní. Děti si společně přece hrály od nepaměti. Ale dnes to mají jen pramálo na paměti. Proto si na vlastní kůži vyzkouší zvl. regionální lidové pohybové hry oblíbené od poloviny 19. do 80. let 20. století. Budeme metat kometami, čamrdami i na dudka. Dojde na Koňaře, Kokše, Hastrmana, Kňuklavou babu nebo Mlsnou kozu ... Zopáknem si pravidla her Činčarovo jelito, Polívka se vaří či Cukr, káva, limonáda… Do některých taškařic se zapojí celá třída, jiné čekají zvlášť na hochy a dívky. Všichni si odnesou sladkou retro odměnu a malý nápadník s pravidly vybraných her. Třeba oživí tradici mizejícího úkazu „jdu si hrát ven“. P.S.: I my jsme se hodně vyřádili při výrobě šipek se slepičím peřím nebo komet plněných pískem. iv

 

HRAJEME SI

Připravili jsme korespondenční hru Pozdrav z cest. Probíhá již od 16. 6. až do 19. 9. a má velmi jednoduchá pravidla: Pošlete nám pohlednici z místa vaší dovolené. Připište název rozečtené knížky. Uveďte své kontaktní údaje. Dostaňte se tak do losování o dárkové poukazy. A jak již víte z předchozích řádků, nakonec se přijďte podívat na rekapitulaci této velmi milé akce. Moc si ceníme, že na nás někdo pomyslí i za hranicí všedních dní. Každý pozdrav čteme se zájmem … a že už jich přišlo! iv

V září se můžete těšit na nástěnku Analfabeta Negramotná. A co vůbec analfabet a negramotný znamená? Mnozí jistě vědí, ale mladší čtenáři to zjistí v jedné z našich her. Nebude chybět počítání, vyjmenovaná slova, protiklady a doplňovačka. Nakonec si dáme malé pátrání po knihovně! Knížka na další měsíc vznikla uspořádáním citátů, úvah a veršů českých a světových spisovatelů od Miroslava Huptycha a Jiřího Žáčka pod názvem Milovníci knížek. Najdete tu mnoho krásných citátů od Hemingwaye, Kafky, Twaina… db


SOUTĚŽÍME

Od 2. 9. do 2. 10. bude na dětském oddělení probíhat již slibovaná etapová soutěž Kdo to je? Soutěžící budou poznávat známé postavy našich dějin na základě několika krátkých životopisných informací. Každý týden najdou na výpůjčním pultu soutěžní lístek s nápovědou o dvou osobnostech – muži a ženě. Během měsíce takto obdrží pět zadání. Tři šťastlivci, kteří všech 10 postav správně odhalí, získají poukázku na nákup knih v ceně 300 Kč. V případě více správných odpovědí rozhodne los náhodného čtenáře. Tak neváhejte a poznávejte! jo


ČTEME

Právě se začítám do knihy mladé autorky Zuzany Rampichové Příliš tichá Šumava. Vyšla v brněnském nakladatelství Moba v edici Původní česká detektivka, takže je jasné, o jaký jde žánr. Šumavská vesnička Samoty se zprvu zdá Michalovi jako dokonalé místo pro oddych od hádavé manželky. Brzo zjistí, jak velice se mýlil. Zbytek si budete muset přečíst sami…

V těchto deštivých dnech jsem se pustila do čtení Amerického snipera. Je natočen i stejnojmenný film, který nedávno běžel v místním kině. Ten jsem viděla, ale nedalo mi to a pustila jsem se do knižní podoby. Kdo zná příběh Chrise Kyla, bude mít knihu přečtenou raz dva. db

 

NEJ-

Nejčastěji kladené dotazy napříč půjčovnami.

V oddělení pro dospělé nejvíce zní: Jak to, že mám zase upomínku? Odpovídáme: Protože jste překročil výpůjční lhůtu. A připomínáme, že ta činí 30 dní. Je možné ji dvakrát prodloužit, pokud není kniha žádána dalšími čtenáři. Maximální doba výpůjčky je 90 dní. Dále už se ani automaticky neprodlouží s nově půjčenými knihami. Tak vám může přijít upomínka jen na jednu knihu, pokud je v prodlení, i když u ostatních máte na vrácení ještě dost času. Výpůjční dobu si můžete prodloužit na webu přes čtenářské konto (nejpozději den před termínem vrácení), mailem, telefonicky nebo osobně. Pokud se vám prodloužení přes web z nějakého důvodu nedaří (překročení výpůjční lhůty, vypršení období, na které je zaplacen registrační poplatek), pište nebo volejte. Předejdete tak sankčním poplatkům nebo alespoň jejich navyšování. jm

V půjčovně pro děti potom nejobvykleji slýcháme:

Můžu si jít půjčit něco do dospělého? Odpověď je ale zamítavá. Děti samy tam totiž u nás nesmějí. Pokud odtud potřebují nějaký titul, knihovnice jej na požádání ráda přinese. jo

A co internetová studovna a čítárna? Častý dotaz je směřován na konkrétní společenské hry, které jsou velmi oblíbené a také rozpůjčované. V tomto případě hru zarezervujeme. db

 

NABÍZÍME

Všimli jste si Druhé šance? Stůl s knihami ve vestibulu. S těmi, které nepatří do našeho fondu. S těmi, které si spolu takto směňují náruživí čtenáři. Jen připomínáme všem, kteří je do Druhé šance poskytují, že mají nabízet pouze knížky čisté, nepoškozené a nepříliš zastaralé. (Dostávají se k nám bohužel i zatuchlé, mastné, umouněné, počmárané, rozpadlé kousky.)

 

ZE ZÁKULISÍ

Knihovník je tvor zvídavý, bažící po informacích. To je známá věc. Není tedy nijak šokující, že se rádi navštěvujeme. Letošní výprava za inspirací nás čeká za pár dní. Vyrazíme do knihovny v Novém Městě na Moravě.  V minulých letech jsme si vyměňovali zkušenosti v Brně, Blansku, Jihlavě, Pelhřimově, Tišnově, Třebíči… Pochopitelně i my rádi přijímáme roli hostitelů. Namátkou uveďme přátelská setkání s hosty z Brněnska, Blanenska, Chebska, Jihlavska… Právě domlouváme s Berounem návštěvu Středočechů. (Přijíždějí autobusy kolegů ze všech velkých i malých knihoven každého z regionů.) Řeklo by se, že to nemusí naše čtenáře zajímat. Ovšem právě oni mají potom užitek z nově zavedených služeb. V Jihlavě jsme si omrkli bibliobox, v Pelhřimově půjčování deštníků… iv

 

INFORMUJEME

Dovolte nám jedno postesknutí. Týká se zeleně před budovou. Ano, hovoříme o nové výsadbě, která „zdobí“ toto prostranství od loňského léta. Bohužel si ji kromě slušných lidí oblíbili i vandalové. Nevzdáváme se a znovu a znovu ji uvádíme do původního stavu. Ovšem opravdu nechápeme, proč v ní někteří rodiče nechají běhat děti. Některým zahrádkářům se hodí naše keře. Některým lidem dokonce slouží jako toaleta. Velký údiv v nás vyvolává též otrlost některých pejskařů, kterým ani trochu nevadí, že moč jejich miláčků zcela spolehlivě likviduje i vzrostlé jehličnany. O hromádkách nemluvě. O listí naházeném do biblioboxu nemluvě. O počmárané lavičce nemluvě. O strhávaných výstražných cedulkách nemluvě. O vajglech nemluvě. Proč? iv

 

Choďte do knihovny – duševní posilovny!

Městská knihovna Velké Meziříčí

Poštovní 1392/22, 594 01 Velké Meziříčí

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

telefon 566 781 900, www.knihovnavm.cz

LIST -  občasník pro návštěvníky MěK VM

redakce Ivana Vaňková

autorky Denisa Batelková db, Kamila Holfeuerová kh,

Jitka Matějíčková jm, Jana Oberreiterová jo, Jaroslava Šumpelová , Ivana Vaňková iv

číslo 04/2015, vydáno 1. 9. 2015

bez jazykové korektury

náklad papírově 100 ks, elektronicky 60 ks