Články

List 1/2016

LIST
OBČASNÍK PRO NÁVŠTĚVNÍKY
MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ
01/2016 pro březen a duben zdarma

ÚVODEM
Poprvé v novém roce obracíte v rukou či rolujete myškou první číslo druhého ročníku našeho občasníku. Forma doznala změn. Procházeje jednotlivými prostory knihovny se ovšem jako vždy dozvíte, co tam či onde nového. Přejeme vám na této i všech ostatních cestách, výpravách i putováních pevný krok. iv


VSTUPNÍ HALA
Letošní nástěnky se ponesou v duchu MDT (mezinárodního desetinného třídění). Mohli jste si ho povšimnout u odborné literatury na galerii půjčovny pro dospělé. Třídění je rozděleno do kategorií od 0 do 9. V únoru jsme začali 0 Všeobecnosti, v březnu bude následovat 1 Filozofie a psychologie a v dubnu 2 Náboženství. Zní to šíleně, ale věřte mi, bude to zábava! db

CHODBA
Naproti dětskému oddělení bude k vidění v dubnu přehlídka soutěžních prací, které vzejdou z březnového lítého boje těch nejmenších malířů, ale o tom za pár řádků. iv

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ
Jistě jste si všimli v dospělém oddělení volných listů zavěšených na lankách. Bývají na nich informace o knihách, citáty, drobnosti o autorech. Jsou to tzv. bibliografie. Letos se v nich tematicky zaměříme na detektivky, thrillery, kriminálky. Nejen proto, že jsme víc než dobře zásobeni knihami těchto žánrů, ale i proto, že u vás čtenářů jsou tyhle knížky v kurzu už léta. V březnu a dubnu na vás tedy budou čekat Původní české detektivky a Historické detektivky. Do první skupiny patří ty desítky menších zelených knížeček, čekajících na vaše ruce a oči v regálcích pod počítači. Tak napínavé počtení!

Dospělí už nemusejí balancovat s hromadou vybraných knih v náruči, ale pohodlně si je vršit do jednoho ze žluťoučkých košíků čekajících na to, aby mohly nabídnout své pomocné ucho! iv

Ostatně, dámy,  stejně musíte knížky na chvilku odložit, protože vás dozajista zláká zábavný kvíz o dva poukazy na masáže po 500 Kč nazvaný MUŽI JSOU Z MARSU … ? Že je určen jen pro ženy je nabíledni. (Pánové prominou.) iv


PŮJČOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Maminky všech malých výtvarníků pozor! Od 1. března do 31. března bude na dětském oddělení probíhat výtvarná soutěž CO UŽ UMÍM NAKRESLIT. Máte ratolesti ve věku 2 až 5 let? Přineste nám společně do dětského oddělení obrázek toho, co už dítě zvládne nakreslit. Dílo může být vytvořeno jakoukoli výtvarnou technikou na papír A4. Všechna dílka v dubnu vystavíme a na 13 vylosovaných malířů čekají pastelky Plasti color nebo Crayons kids. Nezapomeňte výtvor na zadní straně podepsat, připojit věk malíře a telefonní kontakt. Už se moc těšíme! kh

Již v loňském roce jsme vám na dětském nabídli službu žebříčků. A tak tomu zůstane i letos. Každý měsíc budou na těchto poličkách vystaveny knihy jednoho tématu. Nyní máme připraveny detektivní příběhy, příště na nich naleznete knihy věnované rýmům pro nejmenší a v dubnu si na vás počíhají horory. Tak když nevíš co číst, mrkni na žebříčky! kh

 

INTERNETOVÁ STUDOVNA A ČÍTÁRNA
Museli jsme z ekonomických důvodů zrušit následující periodika: Ekonom, Flóra na zahradě, Lidé a Země, National Geographic, Praktik, Respekt, 100+1 Historie a Stereo. Nově bereme časopis Téma – týdeník vycházející každý pátek. Najdete v něm zajímavé rozhovory nebo články o životním stylu. V čísle 6/2015 se dozvíte, jak Igor Chmela zlomil manželce nos či povídání s bodyguardem Radovana Krejčíře. Tak si ho nezapomeňte vypůjčit! db

 

VÝSTAVNÍ SÁL
Březen chystá výstavu děl studentů zdejšího gymnázia pod názvem ŠKOLA HROU, aneb Škola – dílna lidskosti. Duben přinese tvorbu žáků ZUŠ Velké Meziříčí, ostatně jako každé jaro. V obou případech bude nad čím žasnout! iv

 

DIVADLO
Že jsme na sklonku loňského roku dovybavili divadlo loutkami hned pro sedm pohádek, už víte. No a teď se pouštíme do zkoušek první z nich. Držte nám palce! iv

 

ZAHRADA
Každoročně, nejčastěji v dubnu, nás čeká jarní úklid. Ne že bychom se vrhaly na skříně, regály, okna a šúrovaly a šúrovaly. Nás čeká jarní úklid zahrady a celého okolí knihovny včetně parkoviště. A tak se v tento nenáviděný den odějeme do slušivých tepláků, tenisek, mikin a gumových rukavic a za zpěvu budovatelských písní vyrážíme za svěřenými úkoly. Jsme zaúkolovány většinou po dvojicích, a tak některé se pohybují po zahradě a do pytlů hrnou odpadky, popadané přes plot z hřiště, ulomené větve a další bioodpad, jiné zametají a málem zubními kartáčky čistí parkoviště a otírají i vrata nebo římsy, další se plazí kolem keřů před knihovnou a zpod nich tahají…ani nechtějte vědět co všechno. A ještě vyčistit odpadkové koše, terasu, boční uličky, prostranství u vchodů .... Nejen péčí o knihy živa je knihovnice. A nemylte se, máme také podzimní úklid, kdy plníme pytle spadaným listím, navrch opět všechno to, co na jaře, pak taky zimní péči o chodníky, kdy odmetáme sníh. Snad jen letní úklid nemáme. Ale tiše, prosím, než nám ho vedení naordinuje….

Tak letní úklid. Hmm. To je ale zajímavý nápad! A rozhodně jdu koupit ty zubní kartáčky. iv


ZÁZEMÍ
Zpracovali jsme za loňský rok statistický výkaz a zprávu o činnosti. Oba dokumenty brzy najdete vyvěšené na našem webu. iv

Díky vstřícnému přístupu zřizovatele bude toto jaro také v duchu výměny svítidel na chodbách. Ještě více sami oceníte zřízení odlehčovacího skladu, díky kterému zmizí hromady knih, které se už prostě do regálů na dospělém nevejdou. iv


VŠUDE
V tradiční březnové burze si můžete vybrat z velkého množství vyřazených knihovních dokumentů. V půjčovně pro dospělé čtenáře a na dětském oddělení najdete knihy různých žánrů. Do čítárny si zajděte pro časopisy. Za každý kus vybíráme v podstatě jen symbolickou jednu korunu hlavně z důvodu evidence. jm

V letošním roce jsme museli přistoupit k nepopulárnímu kroku a zdražit čtenářské i sankční poplatky. Dospělí zaplatí o 20,- Kč a studenti i důchodci o 10,- Kč více. Dětí do 15 let se zvýšení netýká. Významněji jsme ale navýšili sankční poplatky, protože si myslíme, že včasné vracení knih si může každý pohlídat. Nový ceník naleznete na nástěnce ve vstupní chodbě a samozřejmě na našem webu. jo

V případě, že čtenář nereaguje ani popáté na upomínací dopis, zasíláme nově jako poslední šanci na vyrovnání účtů předžalobní výzvu, po níž již následuje návštěva policie. Bohužel již policie několik takových dlužníků šetří. jo


JINDE
O tom, co pro vás chystáme, se nově dočtete i na bývalé úřední desce vedle Neka. iv

Posledního dubna se potkáme na Fajtově kopci při třetím ročníku PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Zase dorazí pětice sester Knihomilných. Houkalka, Hadimorka, Vrápenka, Čičimůra a Arachnea nebudou tentokrát shánět ingredience do guláše podle receptu Baby Jagy. Jsou po jídle a chtějí se bavit! Děcka, máte se na co těšit. iv


JINDY
Na letošní rok nám připadla revize knihovního fondu, kterou jsme ze zákona povinni provádět každých pět let. Znamená to vzít každou knihu do ruky a načíst ji do počítače. Zjistíme tak, o které knihy není dlouhodobě zájem nebo kolik nám jich bylo odcizeno. Revizi nelze provádět za provozu a tak budeme nuceni na 14 dní zavřít. A to od 2. do 13. května 2016. Děkujeme za pochopení. jm

Od poloviny května, hned co skončíme s revizí fondu, pro vás chystáme na dětském oddělení novou etapovou soutěž. Vzpomeňte, už jsme poznávali historická místa Prahy nebo známé osobnosti našich dějin. Nyní budeme pátrat po hradech a zámcích Čech a Moravy. Na vítěze opět čekají zajímavé ceny. joChoďte do knihovny – duševní posilovny!
Městská knihovna Velké Meziříčí
Poštovní 1392/22, 594 01 Velké Meziříčí
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
telefon 566 781 900, www.knihovnavm.cz
LIST -  občasník pro návštěvníky MěK VM
redakce Ivana Vaňková
autorky Denisa Batelková db, Kamila Holfeuerová kh, Jitka Matějíčková jm, Jana Oberreiterová jo, Jaroslava Šumpelová , Ivana Vaňková iv
číslo 01/2016, vydáno 26. 02. 2016
bez jazykové korektury
náklad papírově 60 ks, elektronicky 60 ks