Články

List 2/2017

LIST
OBČASNÍK PRO NÁVŠTĚVNÍKY
MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ
02/2017 pro únor zdarma

 

Únor bílý – pole sílí. Vysoké závěje a vlezlý mráz nás nutí nepochybovat… Ale možnosti tu jsou. Což se tak zařídit podle našeho motta: Choďte do knihovny – duševní posilovny? iv


VSTUPNÍ HALA
Únorová nástěnka bude představovat písmenka CČDĎ. Můžete se těšit opět na fotografie z knihovny či tematické hry. Čeká na vás Carmen a Clavius, čtenářské konto, doklad o výpůjčce. db

Novoroční anketa se ptala: Co máme letos změnit? Odpovědí se nám dostalo poskrovnu a jejich autorům prý u nás nic neschází. A pokud přeci, potom by uvítali další sedací vaky, místo pro tipy na nákup knih, víc soutěží. Máte to mít! iv

Uhodli jste název knihy podle nápověd? Hřib žlutomasý, zvaný babka; babička s šátkem na babku. No samozřejmě, všichni dílo Boženy Němcové známe, i když ho ne každý doopravdy přečetl. A co nová literární hádanka?  Nástěnka oproti hlavnímu vchodu napovídá knihu známou tak, že vám naskočí na „první dobrou“. iv

Svůj postřeh si můžete otestovat už teď. Co je to? Každý měsíc je nový. V knihovně je k nalezení na nástěnce nebo na dveřích mezi půjčovnami. Také ve vývěskách u budovy, Neka a Jupiter clubu. Pravidelně je na stránkách www.knihovnavm.cz nebo v místním tisku. Víte? Ano, je to plakát s přehledem aktivit připravených na ten který měsíc pro naše návštěvníky. Často ho provází kolega přibližující podrobněji některou z akcí.

 

CHODBA
Z boku výpůjčního pultu pro děti můžete nově objevit možnost tipnout si správnou odpověď na zajímavou otázku.  Ta se bude každý měsíc obměňovat a spolu s ní bude uveřejněno správné řešení na předešlý dotaz. V únoru se ptáme: Jaké je nejčastěji používané písmeno české abecedy? Přijďte, poškádlete mozkové závity, hlasujte.PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ
Únorová bibliografie vám představí život a dílo spisovatelů různých žánrů, jejichž jména začínají písmeny CČDĎ. Mezi jinými se na vás těší Coelho Paulo a Denker Henry. jm

Představíme vám v rámci akce Květina měsíce další z řady pokojových rostlin podle abecedy. Naleznete ji na výpůjčním pultu oddělení pro dospělé. Tentokrát to bude Crassula. Prý přináší do domácnosti bohatství. Tu přece musíte znát! Odborníci z obchodu F-květiny nás mile překvapili a přidali ještě D, Dianthus. Že nevíte, o jakých kytkách je řeč? No tak přijďte. jo

Tradiční únorový kvíz tentokrát pod názvem Muž od A po Z je určen výhradně ženám. Otestujte, milé dámy, své znalosti mužského pokolení a pobavte se. Navíc se dostanete do slosování o dva poukazy na masáž v hodnotě 300 Kč. jm


PŮJČOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pátrání po pachateli vraždy nevinné dívky v místech U Zlatého křížku se rozjede na zdejší policejní služebně v tomto měsíci hned třikrát. Kriminalisté budou muset zapojit selský rozum, um i umění komediantské při ověřování výpovědí svědků, vytváření profilu vraha a rekonstrukci činu. Třeťákům a čtvrťákům dá tahle nová beseda z naší dílny pořádně zabrat. iv
Pro naše nejmenší čtenáře a jejich rodiče jsme připravili pomůcku pro snadnější výběr knih. Od ledna jsou ty vhodné pro první a druhé čtení označeny velkými záložkami. Začínající čtenáři hledají žlutou a ti zkušenější oranžovou záložku. Doufáme, že to prospěje orientaci ve fondu.

Nevíte, co číst? Nebo jste naopak přečetli dobrou knihu a chcete ji ostatním doporučit? Právě proto je tu náš tipář. Na skleněných výplních zábradlí schodů na galerii je nově možné umístit tip na dobré čtení a zjistit, jaká kniha zaujala ostatní.

Pro soutěžíchtivé čtenáře máme (snad) příjemnou novinku. Jestli chcete porazit knihovnice v abecedním řazení knih, máte jedinečnou možnost. Připravily pro vás totiž výzvu! Zvládnete pokořit rekord či čtyřminutový limit a získat zdravou (mini)odměnu? kb

Přichází dny, kdy si můžete vychutnat knihovnu i v dopoledním světle.  Pokud si tedy o jarních prázdninách chcete užít i na počítači nebo playstationu, doporučujeme pondělí 20. 2., kdy je dětské oddělení zavřené. Ve středu a pátek se na vás budeme celý den těšit o to víc! kb
Když je to tom řeč… V pondělí 20. února, tedy na samém začátku jarních prázdnin, mohou děti od první do třetí třídy ZŠ prožít Den v knihovně aneb Jak si dělali dort. Od 7 do 16 hodin bude pořád napilno. Výroba kulis, zkouška a představení. Tedy divadelní dílna bude hrát prim. Dojde také na kočkopsí hry v budově i na zahradě či přípravu oběda. Přihlášky na dětském do 13. února. iv


INTERNETOVÁ STUDOVNA A ČÍTÁRNA
V čítárně najdete už jen časopisy z let 2016 a 2017. Jako každý rok totiž proběhla archivace starých periodik. Ve skladech se i několik let nalézají časopisy, které mají archivační lhůtu delší než rok. Najdete zde například Burdu, Bydlení, Regeneraci. Zkrátka ty, ve kterých informace příliš nezastarávají. Napsáno životem, Rytmus života, Žena a život, Tina nebo Vlasta jsou opačný případ. Putují po ročním uskladnění do sběrného dvora, nebo do knihobudek jako nenáročné a oddechové čtení. Časopisy, kterým letos končí archivační lhůta nabídneme v burze. Zdejší noviny, Medřičské listy a Velkomeziříčsko, se uchovávají 15 let, Vysočina a Žďárský deník 3 roky a Mladá fronta Dnes rok. Nebojte se tedy požádat knihovnici o starší čísla, která nenajdete ve volném výběru. db


KANCELÁŘE
Na našich webovkách najdete pod odkazem Knihovna dříve výňatek statistického výkazu za rok 2016. Kdo má raději místo záplavy čísel podrobnější slovní vylíčení, počká na zprávu o činnosti za 2. pololetí téhož roku, kterou tamtéž najde počátkem března. iv


VŠUDE
Každý čtenář má možnost nechat si vytisknout doklad o výpůjčce. Na něm je vypsán seznam vypůjčených knih a datum, do kterého je musí vrátit. Pokud čtenář platil registrační poplatek či upomínku, je zde uvedena i zaplacená částka. jo


JINDE
Čtenářské konto na webových stránkách slouží k samostatné kontrole výpůjček a umožňuje i jejich prodloužení. V pravém sloupci najdete oddíl Čtenářské konto. Vyplníte číslo svého čtenářského průkazu a PIN - tedy vaše datum narození - ve formátu RRMMDD. (Člověk narozený 13. 3. 1979 má PIN ve tvaru 790313.) Zobrazí se vám Informace o čtenáři, kde vidíte výpůjčky vyřízené za posledních 100 dní. Dole pod tabulkou si můžete zvolit i jiný počet dní. Rezervace můžete křížkem vpravo zrušit. Tituly, které je možné prodloužit, jsou označeny vpravo fajfkou a prodloužíte je kliknutím na tlačítko Prodluž označené výpůjčky nahoře nad tabulkou. Prodloužení je však možné nejpozději den před termínem vrácení. V den vrácení a po jeho uplynutí kontaktujte knihovnice telefonicky nebo e-mailem. Tituly, které jsou rezervovány, tedy žádány dalšími čtenáři, jsou označeny písmenem R mezi datem vypůjčení a termínem vrácení. Měly by být vráceny přednostně. Pokud máte už vše vyřízeno, odhlásíte se kliknutím na tlačítko Odhlásit dole pod tabulkou. Je to jednodušší, než se zdá. jm
Přece jen ještě jedno D. Již devátým rokem poskytujeme donáškovou službu. Čtenářům, kteří k nám nemohou ze zdravotních důvodů dojít osobně, přineseme jednou měsíčně knihy dle jejich výběru až před domovní dveře. Volejte!


JINDY
Posledního března prožijeme i ve Velkém Meziříčí Noc s Andersenem.  Spolu s námi také děcka z mnoha dalších míst Moravy a Čech, dále i Slovenska, Polska, Slovinska, Nového Zélandu, Ukrajiny, Španělska, Bulharska, Dánska, Velké Británie, Německa, Austrálie či USA.  Průvodcem tentokráte bude pověstná parta Čtyřlístku. Nás díky Myšpulínově stroji času přenese do zdejší minulosti. (Škoda, že nemohu prozradit víc.) iv


 


SLOVNÍČEK POJMŮ
Jak to chodí v Městské knihovně Velké Meziříčí

CARMEN
jeden ze dvou elektronických katalogů k ověření dostupnosti knih, CD a her v našem fondu

CD
viz audioknihy

CENÍK
stanovuje výši úhrad za registrační a sankční poplatky a další placené služby (např. kopírování)
je k nalezení ve vývěskách, na nástěnkách, webových stránkách a v knihovním řádu

CIZOJAZYČNÁ BELETRIE
je k dispozici v půjčovnách pro děti i dospělé
nejčastěji obsahuje text v češtině a paralelně v angličtině, němčině, francouzštině nebo ruštině

CLAVIUS
starší ze dvou elektronických katalogů k ověření dostupnosti knih, CD a her v našem fondu

ČASOPIS
v půjčovně pro děti a zejména v čítárně nabízíme zhruba 50 titulů periodik
nejnovější čísla mají režim prezenční výpůjčky,
starší mají měsíční výpůjční lhůtu

ČESKÁ KNIHOVNA
grantový titul Ministerstva kultury nám dlouhá léta obohacuje fond o umělecky hodnotné publikace

ČÍTÁRNA
sídlí až za půjčovnami pro dospělé a pro děti nabízí noviny, časopisy, regionální fond, společenské hry, veřejný internet, kopírování

ČLÁNEK
z regionálního tisku (Žďárský deník, Vysočina, Velkomeziříčsko, Medřičské listy) se zpracovává analytický popis nejzajímavějších článků
umožňuje jejich snadné dohledání i po čase

ČTENÁŘ
stává se jím každý, kdo po zaplacení ročního registračního poplatku obdržel průkazku čtenáře

ČTENÁŘSKÉ KONTO
umožňuje prodloužení výpůjček přes internet z  domova za pomoci čtenářského průkazu

DARY
knižní dary pro administrativní náročnost již knihovna nepřijímá, je tu ale  služba druhé šance

DEKA
deky, lehátka, židle, sportovní náčiní a hračky
na pískoviště zpříjemňují pobyt v zahradní čítárně
jsou k vypůjčení v internetové studovně a čítárně

DEN DĚTÍ
letos v neděli 4. 6. proběhne v naší zahradě již 4. ročník akce plné her a legrace pro rodinné týmy

DEŠTNÍK
v případě nenadálé změny počasí si ho lze zapůjčit v oddělení pro dospělé

DĚSIVÉ DĚJINY
edice přibližující historii s nadhledem a vtipem
kompletně k dispozici v půjčovně pro dospělé
skvělý pomocník při přípravě referátů do dějepisu

DĚTI
láká do knihovny pestrá škála aktivit pro školní skupiny i jednotlivce (besedy, programy, divadla, hlasování, výzvy, soutěže, mini tábory, nocování)

DETEKTIVKY
lákají dětské i dospělé čtenáře
jsou ve fondu zastoupeny měrou vrchovatou

DIOPTRICKÉ BRÝLE
brýle na blízko jsou pro zapomnětlivé k dispozici v půjčovně pro dospělé

DIVADLO
malá suterénní scéna umožňuje pro děti z MŠ přepracovat pohádky do interaktivních dílen

DOBRODRUŽNÁ LITERATURA
je na ústupu kvůli boomu detektivních příběhů
ale má stále co nabídnout dětem i dospělým

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
zajišťuje pro imobilní čtenáře z Velkého Meziříčí doručení výpůjček až domů 1x za měsíc

DOKLAD O VÝPŮJČCE
na vyžádání je vytištěn při každé návštěvě
slouží k utvrzení toho, co a do kdy je vypůjčeno

DOTACE
z dotačního programu Ministerstva kultury VISK knihovna pořídila katalog Carmen a letos usiluje o knihovní sytém Tritius, některé akce občas spolufinancuje místní grantový systém Zdravé město, dále viz Česká knihovna

DRUHÁ ŠANCE
je dána knihám, které doma čtenáři již nechtějí na stolku proti hlavnímu vchodu je nabídnou ostatním a odnesou si zase to, co zaujme je

 


Choďte do knihovny – duševní posilovny!
Městská knihovna Velké Meziříčí
Poštovní 1392/22, 594 01 Velké Meziříčí
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
telefon 566 781 900, www.knihovnavm.cz
LIST -  měsíčník pro návštěvníky MěK VM
redakce Ivana Vaňková
jazyková korektura Kateřina Balounová
autorky Denisa Batelková db, Kateřina Balounová kb, Markéta Čermáková mč, Jitka Matějíčková jm, Jana Oberreiterová jo, Zuzana Úlovcová , Ivana Vaňková iv
číslo 02/2017, vydáno 31. 01. 2017
náklad papírově 60 ks, elektronicky 60 ks