Publikace

ČLÁNEK MĚSTSKÁ KNIHOVNA VM SLAVÍ 121 LET SVÉ EXISTENCE 2010

Plný text:
MěK slaví 121 let své existence

Základní informace:
název článku Městská knihovna Velké Meziříčí slaví 121 let své existence
text Ivana Vaňková, Jaroslava Šumpelová, Sylvie Sagánková
fotografie Iva Horká, Ivana Vaňková, archiv knihovny
sestavila Iva Horká
vytiskla tiskárna Karel Charvát Velké Meziříčí
vydali Velkomeziříčsko a Městská knihovna Velké Meziříčí
zdarma na ředitelství městské knihovny
zajímavosti článek koncipovaný jako kniha zmátl několik zájemců dožadujících se naší nové brožury