Publikace

ČLÁNEK ZTRÁTY A NÁLEZY MĚSTSKÉ KNIHOVNY VM 2004

Plný text:
Nelze napsat nic převratného. Máme za sebou variaci na téma, které v různé pestrosti a intenzitě barev plní již delší čas stránky Duhy. Městská knihovna ve Velkém Meziříčí se přestěhovala. Toto prohlášení opravdu postačí zběžným bloudivcům po řádcích. Náruživější čtenář snad ocení pokus o srovnání naší bývalé a stávající situace. Oč jsme přišli ? Co získali ? Zkrátka - ztráty a nálezy.
Město několik let uvažovalo o přemístění své příspěvkové organizace ze soukromého objektu do vlastní budovy. Rychlý spád události nabraly v polovině loňského roku.
Dopřejme si proto bleskové kalendárium uplynulých dvanácti měsíců:
Červen přinesl definitivní rozhodnutí zastupitelstva obce.
V červenci byla vyklizena mateřská škola, uzavřená jen o pár dní dříve.
Srpen náležel spolupráci s architektonickou kanceláří Torion na projektové dokumentaci.
Ze zářijového výběrového řízení vyšla vítězně taktéž místní stavební firma Edifico.
Říjen a listopad proběhl ve znamení dílčích stavebních úprav, ale též výroby nábytku na míru ve zdejším Stolařství Kališ.
Prosincové počasí přálo samotnému stěhování a neohrozilo ani zevrubný úklid.
Po celý leden roku 2004 při plném běžném provozu probíhaly dokončovací práce.
Únorové slavnostní otevření uzavřelo nejnáročnější, avšak nikoliv poslední, etapu.
Březen skrýval vypracování dokumentace nezbytné pro zpřístupnění přilehlého pozemku.
Duben nám vtiskl do rukou hrábě a přistavil nenasytný kontejner.
Chladný květen ovšem poté mohl přivítat první odvážlivce v zahradní čítárně.
Ve stejné době došlo díky moudrému přístupu zřizovatele k výměně serveru.
Nová počítačová síť tak začala po půlročním úsilí firmy Prolog fungovat jak se patří.

Nelze než potvrdit pravdivost známého úsloví o výhodách požáru oproti změně sídla. Byť se náš sedmičlenný ženský kolektiv setkával s nebývalou ochotou všude tam, kam jsme se obrátili o (mnohdy nezištnou) pomoc. Z 620 000 Kč se totiž uhradily nejen stavební zásahy, které nelze označit za rekonstrukci v běžném smyslu slova, ale též částečně nový nábytek, brigádníci a dopravci. Přesto porovnání komfortu vyznívá pro nové prostory příznivě.
Opustili jsme renesanční palác z roku 1578 na náměstí. Nová adresa na ulici Poštovní není ani zdaleka tak reprezentativní a starobylá. Mateřská škola byla postavena pro velké sídliště v 60. letech 20. století. Kromě kouzla dávných časů jsme tedy přišli o výhodu nejstrategičtějšího umístění. Tato skutečnost byla nejčastějším důvodem výtek, i když nás nyní čtenáři najdou jen několik desítek metrů od centra poblíž tří škol. Zastávka MHD v těsném sousedství, parkoviště vyhrazené našim návštěvníkům a nově zavedená donášková služba mají tento handicap vyrovnat. Památkově chráněný objekt se návdavkem nalézá v rukou soukromých majitelů. Všednější prostory v majetku města lze snadněji přizpůsobit potřebám naší instituce. A to díky možnosti více a účelněji rozčlenit přibližně stejně velkou budovu.
K moderní knihovně patří bezesporu kvalitní zázemí. To pochopitelně běžný návštěvník ocení spíše skrze profesionální služby poskytované nevystresovaným personálem, který má klid na práci. Knihovnice tedy ochotně vyměnily jednu společnou za tři samostatné kanceláře. Další prostora, jejíž účel vystihoval slogan vše v jednom, se rozplynula do samostatných místnůstek. Máme tři oddělené sklady knih, novin a časopisů. Nechybí obalovna a přípravna. Tedy místa, kde chráníme dokumenty krycí folií a chystáme občerstvení při větších společenských událostech.
Za samozřejmost dnes již považujeme kuchyňku, sprchu a toalety pro zaměstnance. Suterén navíc skrývá další sklady, z nichž některé využití teprve čeká. Je zde ovšem také kotelna.
Museli jsme se totiž nově podělit i o povinnosti spojené se správou objektu a přilehlých pozemků. Zvládáme tedy regulaci plynových kotlů, sekání trávy i odklízení sněhu. Také objevujeme um nalézt odborníka ve chvíli, kdy je problém nad naše amatérské ženské síly.
To vše však zaujme nanejvýš čtenáře těchto stránek, tedy kolegu důvěrně obeznámeného se „zákulisím“.
Čtenář, tedy návštěvník knihovny, projeví podstatně více kritického zaujetí pro samotné dění „mezi kulisami“. Proto bylo značné úsilí věnováno uchystání veřejně přístupných prostor. Pohodlí hostům tedy nově nabízí bezbariérový přístup, komfortní sociální zařízení (včetně toalet pro vozíčkáře), hlídaná šatna. Půjčovna pro dospělé nabízí v přízemí beletrii a na galerii naučnou i regionální literaturu v nových knižních regálech. Taktéž nově pořízena dole čtyři křesílka pro zběžné listování, nahoře stoly a čtyři židle vybízejí ke studiu. Půjčovna pro děti a mládež má obdobné řešení. V přízemí najdou naši nejmenší kromě pohádek, příběhů a říkadel také hernu. Omladina se zde zdrží u periodik a odborné literatury. Avšak raději se uchýlí k beletrii na galerii. Té dominuje novinka – ohromné třístupňové pódium, na které usedne bez obtíží celá třída při knihovní lekci.
Láká však i k příjemnému poležení nad knihou. Internetová studovna a čítárna doznala nejrazantnějších změn. Původní prostorná školní kuchyně umožnila luxus nového výpůjčního pultu a regálů na míru. Dostatek soukromí, oproti dřívější stísněnosti, mají jak uživatelé dvou internetových stanic, tak všichni čtyři zájemci o noviny, časopisy, prezenční regionální fond i příruční knihovnu. Detašovaným a nejmladším pracovištěm tohoto oddělení je zahradní čítárna. K uvelebení láká pohodlné posezení i deky. Ty si lze zapůjčit zrovna jako karetní a stolní hry. Nejmladší klientela ocení průlezky a pískoviště. Ve školním roce na zahradu dva dny v týdnu přicházejí na neobvyklé hodiny čtení a pracovních činností prvňáčci a druháci základní školy. Nadstandardním luxusem je výstavní sál.
Za uplynulý půlrok představil kaligramy a koláže studentů gymnázia (My ve světě, svět v nás), malby i keramiku výtvarníků ZUŠ (Cestujeme po Africe), a rovněž nejlepší kolektivní soutěžní práce žáčků prvního stupně základních škol (Ilustrátoři, třeste se!).
Nelze opomenout ještě několik rozsáhlejších aktivit, které zpestřily prvních šest měsíců v nové budově neméně tak, jako stěhování, zabydlování, znovuzavádění poskytovaných knihovnicko informačních služeb. Pro dobrovolné knihovníky tří poboček a devíti dalších místních knihoven z okolí uchystáno setkání po mnohaleté odmlce. Absolvováno 19 knihovních lekcí s žáky škol mateřských a základních. Nachystána akce Zadáno pro Vlastivědnou a genealogickou společnost. Připravena přednáška Kudy se vydat na literární toulky Velkým Meziříčím ? Uskutečněna prezentace knihy Velká Mezeříč Františka Ignáce Konteka. Realizována pro vítěze ilustrátorské soutěže Pohádková zahrada.
O námi pořádaných akcích a poskytovaných službách informujeme na zcela zásadně přepracovaných internetových stránkách a tradičních článcích v regionálním týdeníku.
Podrobný leták objevili v poštovních schránkách všichni obyvatelé města.
Naši čtenáři pak obdrželi hned při své první návštěvě záložku a kapesní kalendář.
Pro nalákání zájemců do přestěhované knihovny bylo uděláno dost na všech frontách.
Místo samochvály, která jak známo nemá nejlepší odér a renomé, nechť promluví strohá řeč čísel. Srovnání prvního pololetí let 2003 a 2004 je ochuzeno o údaje z poboček a omezeno pouze na několik málo zásadních kritérií.

ĆTENÁŘI 1. pololetí 2003 1. pololetí 2004
registrovaní čtenáři 1.423 1.424
návštěvníci 17.731 17.566


VÝPŮJČKY 1. pololetí 2003 1. pololetí 2004
výpůjčky 52.772 59.654
z toho periodika
5.638 6.429


VÝMĚNNÉ FONDY
1. pololetí 2003 1. pololetí 2004
poskytnuté soubory
7 16
v tom svazků
673 1.826


VEŘEJNÝ INTERNET
1. pololetí 2003 1. pololetí 2004
připojení (2 stanice) 999 830


REZERVACE 1. pololetí 2003 1. pololetí 2004
vyřízené požadavky
1.250 1.586


Náruživí čtenáři ! Snad jste opravdu ocenili rekapitulaci našich ztrát a nálezů. Pokud se rozhodnete nás navštívit, budete vítáni v Městské knihovně Velkého Meziříčí.

Základní informace:
název článku
Ztráty a nálezy Městské knihovny Velké Meziříčí
text
Ivana Vaňková
vytiskl
časopis Duha (Informace o knihách a knihovnách z Moravy) v čísle 3 / 2004 str. 28 - 30
vydavatel
Moravská zemská knihovna Brno