Publikace

BROŽURA POHÁDKA ECHT KNIHOVNICKÁ ANEB O ZÁLOŽCE BOŽCE 2012

Pohadka_echt_knihovnicka_-titulka_3

 

Ukázka z textu:
Ke knihovně kráčí babička Božena. Už vyndává z tašky knihy na pult. A vtom padne její zrak na zmuchlanou a zmáčenou záložku v Nalezinci. „Tady jsi, co jsem se tě nahledala, jak to vypadáš?“ Babička Božena hladí šťastnou záložku Božku a slibuje, že ji Barborka doma dá do pořádku a bude zase tak hezká jako dřív. „Počkej, zatím tě aspoň vyhladím a srovnám. Kam tě jenom dám?“ Babička Božena se rozhlíží po regálech a uvidí tlustý svazek Palác nebeských rozkoší. Má 741 stran, vloží záložku někam doprostřed a zavře knihu. „Áááá,“ vzdychne rozkoší Božka a cítí, jak všechny její záhyby a nepěkné vrásky pomalu mizí...

 

Základní informace:
název brožury Pohádka echt knihovnická aneb O záložce Božce
text Sylvie Sagánková
ilustrace nahrazeny záložkami ze soutěžního klání Záložkování
sestavila Ivana Vaňková
vydala Městská knihovna Velké Meziříčí roku 2012
zdarma na ředitelství městské knihovny
zajímavosti třetí pohádka pro děti i dospělé, která se od A po Z zrodila v naší knihovně a navíc to téma!!!