Odkazy

Často spolupracující subjekty:

a) místní

1. instituce
Jupiter club Velké Meziříčí: www.jupiterclub.cz
Město Velké Meziříčí: www.velkemezirici.cz
Muzeum Velké Meziříčí: www.muzeumvm.cz

2. školy
Gymnázium Velké Meziříčí: www.gvm.cz
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí: www.svetlavm.cz
Mateřská škola Velké Meziříčí: www.skolkavm.cz
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí: www.zsspecialnivm.cz
Základní škola Oslavická Velké Meziříčí: www.zs-oslavickavm.cz
Základní škola Sokolovská Velké Meziříčí: www.zssokolovska.cz
Základní škola Školní Velké Meziříčí: www.3zsvm.cz
Základní umělecká škola Velké Meziříčí: www.zusvm.cz

3. ostatní

b) knihovnické

1. knihovny
Knihovna Jiřího Mahena Brno: www.kjm.cz
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod: www.kkvysociny.cz
Moravská zemská knihovna Brno: www.mzk.cz

2. distributoři
Euromedia Group Praha: www.euromedia.cz

3. ostatní
Knihovny: www.knihovny.cz

 

 

Nejdůležitější právní předpisy:

a) všeobecné

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném postupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

 

b) knihovnické

1. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb (knihovní zákon)
2. Zákon č. 341/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb.
3. Vyhláška MK ČR č. 88/2002., k provedení zákona č. 257/2001 Sb.