Ceník služeb

CENÍK SLUŽEB

plné znění ceníku služeb platného od 1. 1. 2016 k dispozici na vyžádání

I.
REGISTRAČNÍ POPLATKY
120 čtenáři dospělí a instituce na 365 dní
80 důchodci a studenti na 365 dní
70 děti do 15 let na 365 dní
30 všichni čtenáři u jednorázové absenční výpůjčky


II. SANKČNÍ POPLATKY
a)
překročení výpůjční lhůty
20 první upomínka
40 druhá upomínka
50 třetí upomínka
60 čtvrtá upomínka
150 dopis upomínací
první upomínka hrazena ihned automaticky
další jsou zasílány v rozestupu čtrnácti dní
b) ztráta čtenářského průkazu
20 vystavení duplikátu
c) ztráta a nevratné poškození dokumentu
50 k pořizovací ceně knihy
20 k pořizovací ceně periodika
d) vratné poškození dokumentu
20 oprava obalu, desek, stránek a čárového kódu

III. SLUŽBY ZA ÚHRADU
a)
reprografické služby
černobílé rozmnoženiny na kopírce
2 jednostranná A4
3
oboustranná A4
3
jednostranná A3
5 oboustranná A3
tiskový výstup z tiskárny:
2 jedna strana A4
b) další služby
50 využití meziknihovní výpůjční služby (od 1.1.2011)