Provozní řád internetové studovy

plné znění provozního řádu platného od 1. 1. 2009 k dispozici na vyžádání

1.
Zájemce předloží čtenářský průkaz nebo občanský průkaz či cestovní doklad ihned po vstupu.
Základní doba práce na internetu je obvykle 1 hodina, u dětí do 15 let 30 minut.
Tuto lhůtu lze prodloužit či zkrátit s ohledem na další zájemce.

2.
Pořadí uživatelů určuje knihovník upřednostňující dospělé před dětmi a práci před zábavou.
Dospělí si mohou osobně nebo telefonicky rezervovat den a čas.
Uživatel ovládá základy práce s PC a respektuje soukromí ostatních.

3.
Uživatel neprovozuje aktivity poškozující počítač, periferie, sítě.
Neobchází prostředky ochrany dat.
Nepoužívá jiný než nainstalovaný software, neinstaluje a nespouští vlastní programy a aplikace z internetu.
Nezneužívá veřejnou internetovou stanici pro reklamu nebo komerční činnost.
Zabezpečení počítačů antivirovým programem je ošetřeno centrálně.
Knihovna neodpovídá za obsah stažených souborů nebo jejich napadení virem.

4.
Je přísně zakázáno vyhledávat, prohlížet a stahovat stránky pornografické, rasistické, podněcující k nesnášenlivosti, násilí a drogám.
Dále jsou zapovězeny veškeré hry.

5.
Přístup k informacím na internetu poskytuje knihovna bezplatně.
Za úplatu může uživatel pořizovat tiskové výstupy z tiskárny.

R1