Organizační struktura

Městská knihovna Velké Meziříčí
a) útvar provozní               
• ředitelství Mgr. Ivana Vaňková
• sekretariát Zuzana Úlovcová
• úklid Zdenka  Smejkalová
b) útvar služeb                  
• oddělení
půjčovna pro dospělé čtenáře Bc. Jitka Matějíčková, Jana Oberreiterová
půjčovna pro děti a mládež Lucie Kučerová, Kateřina Balounová
internetová studovna a čítárna Pavel J. Hejátko
zahradní čítárna Pavel J. Hejátko
výstavní sál Pavel J. Hejátko, Mgr. Ivana Vaňková
• pobočky


MK Mostiště Hana Zahradníčková


c) útvar fondů                  
• úsek zpracování fondů Bc. Jitka Matějíčková
• úsek místních knihoven Bc. Jitka Matějíčková

 

Městskou knihovnu Velké Meziříčí zřídilo jako svou příspěvkovou organizaci
1. 7. 1996 město Velké Meziříčí.
Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby.
Je základní knihovnou s univerzálním fondem a lokální působností.