Pro handicapované

HANDICAPOVANÝM OBČANŮM,  KTEŘÍ VÁHAJÍ S VYUŽÍVÁNÍM NAŠICH SLUŽEB,  SE URČITĚ HODÍ TYTO INFORMACE :
A) OBJEKT MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 • DOSTUPNOST AUTEM
  ODBOČIT ZE SOKOLOVSKÉ NA ULICI NAD GYMNÁZIEM      
  ZAHNOUT U ZÁCHRANNÉ SLUŽBY NA ČECHOVU     
  SJET U HASIČSKÉHO HŘIŠTĚ NA ULICI POŠTOVNÍ

  VYUŽÍT VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PŘED KNIHOVNOU
  ·
 • DOSTUPNOST MHD
  ZVOLIT LINKU 2 :
  Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ 12.54 NA BEZDĚKOVĚ 12.56
  Z BEZDĚKOVA 13.38 NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ 13.47
 • DOSTUPNOST PĚŠKY
  JÍT OD POŠTY DO MÍRNÉHO KOPCE ULICÍ POŠTOVNÍ

  ·
 • BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
  V PONDĚLÍ, STŘEDU, ČTVRTEK A PÁTEK
  U VYHRAZENÉHO PARKOVIŠTĚ NÁJEZD NA CHODNÍK
  PŘED HLAVNÍM VCHODEM NÁJEZDOVÁ RAMPA
  PŘIVOLÁNÍ ASISTENCE ZVONKY PO STRANÁCH DVEŘÍ
  V HLAVNÍ CHODBĚ NÍZKÉ PRAHY A DVOJKŘÍDLÉ DVEŘE
  ·
 • KOMFORTNÍ WC
  VYBAVENÉ MADLY A SNÍŽENÝM UMYVADLEM
  B) PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

 • OBVYKLÁ PROVOZNÍ DOBA
  PONDĚLÍ + STŘEDA + PÁTEK 7.30 – 18.00
  ČTVRTEK 7.30 – 12.30
 • BARIÉROVÝ PŘÍSTUP
  NA GALERII S ODBORNOU LITERATUROU 19 SCHODŮ
 • POSEZENÍ
 • VYHLEDÁNÍ A VÝBĚR TITULŮ KNIHOVNICÍ
 • MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MVS)
 • VYPŮJČENÍ KNIH Z JINÝCH INSTITUCÍ
 • DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
  PRO IMOBILNÍ ČTENÁŘE Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
  TELEFONICKÁ DOMLUVA NA ČÍSLE 566 781 901
  PŘEVZETÍ ABSENČNÍ VÝPŮJČKY DOMA


 • PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČKY
  TÉŽ TELEFONICKY

 • POPLATKY:      
  - 120 KČ ROČNÍ REGISTRACE DOSPĚLÍ  
  - 80 KČ ROČNÍ REGISTRACE DŮCHODCI  
  - 50 KČ VYUŽITÍ MVS  
  - 0 KČ VYUŽITÍ DONÁŠKOVÉ SLUŽBY
C) PŮJČOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 • OBVYKLÁ PROVOZNÍ DOBA
  PONDĚLÍ + STŘEDA + PÁTEK 7.30 – 18.00
 • ÚTERÝ A ČTVRTEK 7.30 – 12.30 jen objednané skupiny
 • BARIÉROVÝ PŘÍSTUP
  NA GALERII S BELETRIÍ PRO MLÁDEŽ 19 SCHODŮ
 • POSEZENÍ
 • VYHLEDÁNÍ A VÝBĚR TITULŮ KNIHOVNICÍ
 • PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČKY TÉŽ TELEFONICKY
 • POPLATKY: 70 KČ ROČNÍ REGISTRACE DĚTI

D) INTERNETOVÁ STUDOVNA A ČÍTÁRNA

 • OBVYKLÁ PROVOZNÍ DOBA
  PONDĚLÍ + STŘEDA + PÁTEK 7.30 – 18.00
  ČTVRTEK 7.30 – 12.30
  ·
 • POSEZENÍ
 • VYHLEDÁNÍ PERIODIK KNIHOVNICÍ
 • VEŘEJNÝ INTERNET S ASISTENCÍ KNIHOVNICE
 • WIFI PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ INTERNET
 • PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČKY TÉŽ TELEFONICKY
 • POPLATKY : INTERNET ZDARMA

E) ZAHRADNÍ ČÍTÁRNA

 • OBVYKLÁ PROVOZNÍ DOBA OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ
  PONDĚLÍ + STŘEDA + PÁTEK 7.30 – 18.00
  ČTVRTEK 7.30 – 12.30
 • BARIÉROVÝ PŘÍSTUP
  SCHÁZÍ SE SCHODIŠTĚM U VEDLEJŠÍHO VCHODU
  ŽÁDEJTE BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP U OBSLUHY
  PROJDETE ROVNOU BRANKOU U PARKOVIŠTĚ
 • POSEZENÍ NA DEKÁCH NEBO U STOLKŮ
 • VYPŮJČENÍ HER, NOVIN A ČASOPISŮ
 • POPLATKY: NEJSOU

F) VÝSTAVNÍ SÁL
 • OBVYKLÁ PROVOZNÍ DOBA
  PONDĚLÍ + STŘEDA + PÁTEK 7.30 – 18.00
  ČTVRTEK 7.30 – 12.30
  ·
 • POPLATKY : NEJSOU

Donášková služba

Nabízíme všem místním dlouhodobě i přechodně imobilním čtenářům knižní donáškovou službu!
Chcete ji vyzkoušet?

1. Udělejte tyto dva první krůčky:

a) telefonická domluva

 • projevte zájem na čísle 566 781 901
 • domluvte si přesný den a čas naší návštěvy

b) osobní jednání

 • proběhne před vašimi domovními dveřmi
 • vyplníme přihlášku čtenáře
 • uhradíte roční registrační poplatek
  120 Kč dospělí či 80 Kč studenti a důchodci, 70 Kč děti
 • dohodneme termíny a četnost donášek
  nejlépe v úterý nebo čtvrtek 9.00 – 11.00
 • zvolíte si systém výběru max. 3 knih
  vymezení oblíbeného žánru, výběr z nabídkového košíku, žádost o konkrétní titul či autora

2. Ponecháte další zařizování na nás:

Doručíme vám knihy v dojednaných termínech.
Odneseme již přečtené tituly ke vrácení.
Zpracujeme počítačový záznam o výpůjčce.

Nevyužijete nabídku bezplatné knižní donáškové služby?
Rádi vám pomůžeme!