Jak šel čas

Jak šel čas

casova-osa-orange 1889 sídlo v budově měšťanské školy (dnes Česká spořitelna)
  zakladatel Jednota přátel mládeže
1905 sídlo v budově Obecníku
1921 sídlo v budově okresního soudu (dnes první patro radnice)
  název: Jiráskova městská veřejná knihovna
knihovník: Alois Jakeš
1924 sídlo v budově národní školy
1928 knihovník František Štěpánek
1931 sídlo v budově radnice
1935 sídlo v budově Obecníku
1936 sídlo v budově Obecníku
1937 sídlo v budově chudobince (dnes dům v Kostelní ulici)
1942 počet svazků 4.386 a čtenářů  542
1950 sídlo v budově radnice
1951 sídlo v budově Obecníku
  název: Okresní lidová knihovna
knihovnice: Jindřiška Hradecká
1955 počet svazků 8.067 a čtenářů 654
  množství besed 5 a výstavek 1
1956 knihovnice Libuše Pišínová
  podřízenost Krajské knihovně v Jihlavě
péče o 60 místních knihoven
poplatek za vypůjčenou knihu 10 haléřů
1960 sídlo v budově zrekonstruovaného Domu osvěty na Náměstí 11
  podřízenost Okresní knihovně ve Žďáře nad Sázavou
1964 počet svazků 15.741 a čtenářů 1.401
1966 uznání v celorepublikové soutěži Budujeme lidovou knihovnu
1970 počet svazků 21.629 a čtenářů 1.326
1977 množství besed 42 a výstavek 36
1980 vedoucí Libuše Pišínová
  knihovnice Jana Brabcová, Alena Dohnalová, Zdena Novotná
počet svazků 29.806 a čtenářů 1.805
1982 status střediskové knihovny
  péče o 22 místních knihoven
1984 vedoucí Jarmila Velebová
  knihovnice Alena Dohnalová, Zdena Novotná, J. Šumpelová
1985 likvidace následků povodně
  odepsání 6.000 poškozených knih
1986 množství besed 93 a výstavek 122
1991 forma příspěvkové organizace Města Velké Meziříčí
  ředitelka Jarmila Velebová
knihovnice Alena Dohnalová, Milada Holečková,
Sylvie Sagánková, Jaroslava Šumpelová
1993 vydání objektu původním majitelům
1996 počet svazků 33.993 a čtenářů 2.276
  půjčování automatizovaným systémem LANius
pobočkami MK Lhotky a MK Mostiště
1997 pobočka MK Olší nad Oslavou
1998 zřízeno informační centrum
  prezentace instituce na www stránkách
zpřístupnění internetu veřejnosti
2001 revize knihovního fondu
2002 ředitelka Mgr. Ivana Vaňková
  knihovnice Bc. Jitka Kaplanová, Jana Oberreiterová,
Sylvie Sagánková, Jaroslava Šumpelová
2003 počet svazků 36.737 a čtenářů 2.259
  péče o 3 pobočky a 9 smluvních MK
rozšíření nabídky aktivit pro návštěvníky
2004 sídlo v budově na Poštovní 1392/22
  název Městská knihovna Velké Meziříčí
provozy: půjčovna pro dospělé, půjčovna pro děti a mládež,
internetová studovna a čítárna, zahradní čítárna, výstavní sál
2005 přechod na automatizovaný systém CLAVIUS
  počet svazků 40 137 a čtenářů 2058
2006 revize knihovního fondu
2007 počet návštěvníků 29 836 a výpůjček 103 648
2008 zaměstnán posel, administrativní a spisový pracovník
2009 celorepublikové setkání dobrovolných knihovníků
2010 rekonstrukce topné soustavy
  oslavy 121. let existence
2011 výměna oken a dveří
2012 pořízen moderní on-line katalog CARMEN
2013 zaměstnán bibliobox Josef
2014 ředitelka Mgr. Ivana Vaňková
  knihovníci Mgr. Kamila Holfeuerová, Bc. Jitka Matějíčková,
Martin Pácal, Jana Oberreiterová, Jaroslava Šumpelová
  zřízena půjčovna moderních společenských her
2015 vybudována alternativní malá loutková scéna
2016 revize knihovního fondu
  zřízena na koupališti knihobudka
2017 pořízen nejmodernější knihovnický systém Tritius
2018 nabízeny programy v zahradě i ve městě
  rozšířena nabídka aktivit o trénink paměti
2019 nové webové stránky