Organizační struktura

Městská knihovna Velké Meziříčí

Útvar provozní

ředitelství Mgr. Ivana Vaňková
sekretariát Zuzana Úlovcová
úklid Zdenka  Smejkalová

Útvar služeb

oddělení

půjčovna pro dospělé čtenáře Josef Hřeben, Bc. Jitka Matějíčková
půjčovna pro děti a mládež Lucie Kučerová, DiS., Kateřina Valová
internetová studovna a čítárna Jitka Rybníčková
zahradní čítárna Jitka Rybníčková
výstavní sál Jitka Rybníčková, Mgr. Ivana Vaňková
   

pobočky

MK Mostiště Mgr. Hana Zahradníčková

Útvar fondů

úsek zpracování fondů Bc. Jitka Matějíčková
úsek místních knihoven Bc. Jitka Matějíčková
 
Městskou knihovnu Velké Meziříčí zřídilo jako svou příspěvkovou organizaci 1. 7. 1996 město Velké Meziříčí. Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby. Je základní knihovnou s univerzálním fondem a lokální působností.