Provozní řád internetové studovy

Plné znění provozního řádu platného od 1. 9. 2020 k dispozici na vyžádání

1.

 • Zájemce předloží čtenářský průkaz nebo občanský průkaz či cestovní doklad ihned po vstupu.
 • Základní doba práce na internetu je obvykle 30 minut.
 • Tuto lhůtu lze prodloužit či zkrátit s ohledem na další zájemce.

2.

 • Pořadí uživatelů určuje knihovník upřednostňující dospělé před dětmi a práci před zábavou.
 • Dospělí si mohou osobně nebo telefonicky rezervovat den a čas.
 • Uživatel ovládá základy práce s PC a respektuje soukromí ostatních.

3.

 • Uživatel neprovozuje žádnou aktivitu poškozující počítač, periferie, sítě.
 • Neobchází prostředky ochrany dat.
 • Nepoužívá jiný než nainstalovaný software, neinstaluje a nespouští vlastní programy a aplikace z internetu.
 • Nezneužívá veřejnou internetovou stanici pro reklamu nebo komerční činnost.
 • Zabezpečení počítačů antivirovým programem je ošetřeno centrálně.
 • Knihovna neodpovídá za obsah stažených souborů nebo jejich napadení virem.

4.

 • Je přísně zakázáno vyhledávat, prohlížet a stahovat stránky pornografické, rasistické, podněcující k nesnášenlivosti, násilí a drogám.
 • Dále jsou zapovězeny veškeré hry, včetně hazardních a sázkařských.

5.

 • Přístup k informacím na internetu poskytuje knihovna bezplatně.
 • Za úplatu může uživatel pořizovat černobílé i barevné výstupy z tiskárny.