Knihovní řád

VÝTAH KNIHOVNÍHO ŘÁDU
plné znění knihovního řádu platného od 1. 1. 2009 k dispozici na vyžádání

1.
Uživatel navštěvuje buď půjčovnu pro dospělé, nebo půjčovnu pro děti a mládež.
V obou případech též internetovou studovnu a čítárnu či zahradní čítárnu.
Všem je přístupný výstavní sál.

2.
Knihovna poskytuje služby registrovaným čtenářům a omezeně neregistrovaným návštěvníkům.
Zájemce vyplní přihlášku a uhradí registrační poplatek.
Dětem do 15 let podepíše přihlášku zákonný zástupce.
Každý čtenář je povinen mít svůj čtenářský průkaz!
Dále neprodleně hlásí změny příjmení a bydliště.

3.
Prezenčně (zde) lze studovat současně 3 kusy.
Uživatel musí předložit i prezenční výpůjčky k zápisu!
Absenčně (domů) lze odnést současně až 30 kusů.
Čtenář může požadovat písemný doklad o výpůjčce.
Uživatel nesmí absenční výpůjčky poskytovat dalším osobám!
Absenční výpůjční lhůta je 30 dnů a lze ji 2x prodloužit.

Na její překročení upozorňují upomínky a sankčními poplatky.

4.
Rezervujeme na požádání právě nedostupný dokument.
Zajistíme meziknihovní službou odborné texty.
Nabízíme imobilním zájemcům knižní donáškovou službu.
Umožňujeme přístup k veřejnému internetu.
Dále poskytujeme za úhradu reprografické služby a tiskové výstupy.

5.
Za ztráty a poškození knih i časopisů je uživatel plně zodpovědný.
Za nepřístojné chování může být vykázán.

IMG34549