Knihovní řád

Výtah knihovního řádu

Plné znění knihovního řádu platného od 1.9.2020 je k dispozici u knihovnic ve všech provozech.

 

1.  Čtenář navštěvuje buď půjčovnu pro dospělé, nebo půjčovnu pro děti a mládež.

     V obou případech též internetovou studovnu a čítárnu, zahradní čítárnu či výstavní sál a omezeně divadlo.

2.  Knihovna poskytuje služby registrovaným čtenářům a neregistrovaným návštěvníkům.

     Zájemce o čtenářský průkaz vyplní čtenářské přihlášky a uhradí registrační poplatek.

     Dále neprodleně hlásí změny povinných údajů během platnosti čtenářského průkazu.

3.  Každý čtenář je povinen mít svůj čtenářský průkaz!

     Je nepřípustné prokazovat se cizím čtenářským průkazem.

     Čtenář nepůjčuje na svůj čtenářský průkaz dokumenty pro rodinné příslušníky či přátele.

     Nenabízí dokumenty, které si zapůjčil na svůj čtenářský průkaz, k přečtení rodině či přátelům.   

     Imobilní čtenář smí udělit rodinnému příslušníkovi staršímu 18 let zmocnění k vyřizování svých výpůjček.

     Čtenář předkládá ihned po vstupu do půjčovny svůj čtenářský průkaz knihovnici.

     Pokud jej nepředloží, nebo předloží cizí čtenářský průkaz, smí pouze vracet, ale ne absenčně půjčovat.

4. Prezenčně (zde) lze studovat současně 5 kusů.

    Čtenář předkládá i prezenční výpůjčky k zápisu!  

    Absenčně (doma) smí mít současně až 20 kusů.

    Před vypůjčením si čtenář dokumenty prohlédne a nahlásí jejich závady.

    Čtenář může požadovat písemný doklad o výpůjčce.   

    Absenční výpůjční lhůta je 30 dnů a lze ji většinou 2x prodloužit.

    Jestliže vznikne na dokument rezervace v době výpůjčky, lze ji prodloužit pouze o 14 kalendářních dní.

    Žádost o prodloužení musí čtenář oznámit před uplynutím výpůjční lhůty, osobně, telefonicky či mailem.

    Výpůjčku může také prodloužit nejpozději den před vypršením lhůty na webu ve svém čtenářském kontě.

    Není to možné u dokumentů zajištěných MVS, rezervovaných v době půjčení nebo půjčených 90 dní.

    Na nutnost vrácení zdarma mailem upozorňuje týden před vypršením výpůjční lhůty předupomínka.

    Na překročení výpůjční lhůty upozorňujeme upomínkami v rozestupech 14 dnů a sankčními poplatky.

    První upomínka je hrazena bez zaslání automaticky v prvních 14 dnech po vypršení výpůjční lhůty.

5. Půjčujeme knihovní dokumenty, tedy knihy, CD, časopisy, noviny, společenské hry.

    Rezervujeme na požádání nejvýše 10 právě půjčených dokumentů.

    Zajistíme meziknihovní výpůjční službou odborné texty.

    Nabízíme imobilním zájemcům donáškovou službu.

    Provozujeme bibliobox k vracení knih a knihobudky v domě zdraví i na koupališti.

    Pořádáme výstavy a akce pro veřejnost, dále divadla, besedy a programy pro školy.

    Umožňujeme přístup k veřejnému internetu.

    Poskytujeme za úhradu upozornění na rezervaci, reprografické služby, termovazbu, laminaci, balení knih.

6. Za nevratné i vratné poškození dokumentů či jejich ztrátu je čtenář plně zodpovědný.

    Nesmí jakkoliv zasahovat do dokumentů:

    zvýrazňováním, podtrháváním, vpisováním, dokreslováním, ohýbáním a vytrháváním listů, kopírováním.

    Za nepřístojné chování může být návštěvník vykázán.

    Nesmí ostatní obtěžovat zejména zápachem, hlukem, telefonováním.

    Dětské kočárky je možno zaparkovat v chodbě u hlavního vchodu.