Zákon 106/1999 Sb.

pdfZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

pdfSměrnice č. 2/2019, pravidla pro poskytování informací

pdfFormulář pro podání žádosti o poskytnutí informací 

pdfSazebník úhrad za poskytování informací

jpgVýroční zpráva Městské knihovny Velké Meziříčí za rok 2016

jpgVýroční zpráva Městské knihovny Velké Meziřící za rok 2017

pdfVýroční zpráva Městské knihovny Velké Meziříčí za rok 2018

pdfVýroční zpráva Městské knihovny Velké Meziříčí za rok 2019

jpgVýroční zpráva Městské knihovny Velké Meziříčí za rok 2020 

jpgVýroční zpráva Městské knihovny Velké Meziříčí za rok 2021