Statistické výkazy

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2022

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2021

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2020

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2019

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2018

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2017

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2016

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2015

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2014

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2013

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2012

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2011

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2010

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2009