Ceník služeb

plné znění ceníku služeb platného od 1. 1. 2016 k dispozici na vyžádání

I. Registrační poplatky

120 Kč čtenáři dospělí a instituce na 365 dní
80 Kč důchodci a studenti na 365 dní
70 Kč děti do 15 let na 365 dní
30 Kč všichni čtenáři u jednorázové absenční výpůjčky

II. Sankční poplatky

a) Překročení výpůjční lhůty

20 Kč první upomínka
40 Kč druhá upomínka
50 Kč třetí upomínka
60 Kč čtvrtá upomínka
150 Kč dopis upomínací
  první upomínka hrazena ihned automaticky
  další jsou zasílány v rozestupu čtrnácti dní

b) Ztráta čtenářského průkazu

20 Kč vystavení duplikátu

c) Ztráta a nevratné poškození dokumentu

50 Kč k pořizovací ceně knihy
20 Kč k pořizovací ceně periodika

d) Vratné poškození dokumentu

20 Kč voprava obalu, desek, stránek a čárového kódu

Služby za úhradu

a) Reprografické služby

  černobílé rozmnoženiny na kopírce
2 Kč jednostranná A4
3 Kč oboustranná A4
3 Kč jednostranná A3
5 Kč oboustranná A3
  tiskový výstup z tiskárny:
2 Kč jedna strana A4

b) Další služby

 50 Kč využití meziknihovní výpůjční služby (od 1.1.2011)