Ceník služeb platný od 1. 1. 2023

CENÍK SLUŽEB MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ platný od 01. 01. 2023

I. Registrační poplatky

Registrační poplatek na 365 dní:

150 Kč čtenáři dospělí a instituce
100 Kč dospělí starší 65 let a studenti starší 15 let
70 Kč děti do 15 let
100 Kč dvojice (dvě děti do 15 let z jedné rodiny)
150 Kč trojice (tři děti do 15 let z jedné rodiny)
50 Kč všichni čtenáři u jednorázové absenční výpůjčky

Registrační poplatek u jednorázové absenční výpůjčky:

50 Kč všichni čtenáři

Registrační poplatek na pobočce:

50 Kč čtenář dospělý
30 Kč čtenář dospělý starší 65 let, dítě do 15 let a student starší 15 let

II. Sankční poplatky

a) Překročení výpůjční lhůty

Týden před vypršením výpůjční lhůty lze zdarma zasílat na vyžádání mailem předupomínku. Na překročení výpůjční lhůty upozorňují upomínky a úhrady sankčních poplatků. První upomínka hrazena automaticky v prvních 14 kalendářních dnech po vypršení výpůjční lhůty. Další upomínky zasílány korespondenčním lístkem nebo mailem v rozestupech 14 kalendářních dnů.

Upomínací sankční poplatek:

20 Kč první upomínka
40 Kč druhá upomínka
60 Kč třetí upomínka
80 Kč čtvrtá upomínka
200 Kč upomínací dopis 
300 Kč předžalobní výzva

Upomínací sankční poplatek na pobočce:

  5 Kč první upomínka
10 Kč druhá upomínka
15 Kč třetí upomínka
20 Kč čtvrtá upomínka

b) Ztráta čtenářského průkazu

20 Kč manipulační poplatek za vystavení duplikátu

c) Ztráta a nevratné poškození knihovního dokumentu

100 Kč manipulační poplatek k pořizovací ceně knihy, CD, hry
50 Kč manipulační poplatek k pořizovací ceně periodika

Manipulační poplatek je hrazen i v případě náhrady totožným novým knihovním dokumentem nebo dílkem hry.              Pořizovací cenou se rozumí cena totožného dokumentu na maloobchodním trhu v době ztráty.                                            Pořizovací cenou u dokumentů již nesehnatelných v maloobchodě se rozumí antikvární cena v době ztráty.
Ve stejné výši i na pobočce.

d) Vratné poškození knihovního dokumentu

50 Kč manipulační poplatek za opravu obalu, desek, krabice, stránek, hrací karty, čárového kódu

Ve stejné výši i na pobočce.

Služby za úhradu

a) Upozornění na rezervaci

20 Kč zaslání informace o rezervaci poštou na vyžádání (totéž mailem zdarma)

b) Meziknihovní služby

70 Kč poštovné a balné meziknihovní výpůjční služby (každé knihy)
?? Kč při využití meziknihovní reprografické služby určuje cenu dožádaná knihovna

Ve stejné výši i na pobočce.

c) Aktivity pro školy

50 Kč účast na besedě, programu, divadle (pedagogický dozor zdarma)

d) Reprografické služby

Za černobílé rozmnoženiny na kopírce i tiskárně:

2 / 4 Kč jednostranná / oboustranná A4
4 / 6 Kč jednostranná / oboustranná A3

Za barevné rozmnoženiny na kopírce i tiskárně:

10 Kč jednostranná A4 (na vyžádání na papír 120g)
20 Kč jednostranná A3 (na vyžádání na papír 120g)

b) Další služby

20 Kč termovazba A4
20 Kč laminace A4 (pořízení barevné kopie na papír 160g, do druhého dne)
20 Kč balení knih atypických formátů (do druhého dne)