Místní knihovna Mostiště

O malou knihovnu v místní části města se stará obecní samospráva a Městská knihovna Velké Meziříčí.

Obec pro ni vyhledává dobrovolného knihovníka a zajišťuje prostory.

Knihovna zajišťuje poskytování odborných knihovnických a informačních služeb:

1. nákup a zpracování knižního fondu

 • zajištění předplatného novin a časopisů
 • pořízení nových knižních titulů
 • označení štítky a obalení krycí fólií
 • vyhotovení katalogizačních i knižních lístků
 • vedení statistiky přírůstků a úbytků
 • zpracování přírůstkových seznamů
 • odpisy vyřazených knih

2. tvorbu a poskytování výměnných souborů

 • sestavování individuálních výměnných souborů dle konkrétních požadavků

3. pomoc při revizi knižního fondu

4. poradenskou a konzultační činnost

 • proškolení nově jmenovaného dobrovolného knihovníka
 • metodickou návštěvu obsluhované knihovny
 • pomoc při práci s knižním fondem
 • zpracování podkladů do ročního statistického výkazu
 • pořádání diskusních setkání dobrovolných knihovníků

5. uhrazení mzdy knihovníka

 

Takto pečujeme o pobočku:

Místní knihovna Mostiště

knihovnice Mgr. Hana Zahradníčková
provozní doba pátek 17:00 - 19:00

 J