Každoroční omezení provozní doby:

Celá knihovna

uzavřena pouze ve 2. polovině prosince

Všechny půjčovny

otevřeny v červenci a srpnu jen do 16.30

Zahradní čítárna

provozována od května do září

Výstavní sál

přístupný výhradně v dobách konání výstav

Jindy je provoz přerušen pouze z velmi závažných důvodů! Pokaždé je o tom s předstihem veřejnost informována.