Poděkování v roce 2007

Poděkování i v roce 2007 po právu náleží zřizovateli MĚSTU VELKÉ MEZIŘÍČÍ.
Naše díky přísluší také
SPONZORŮM AKTIVIT, kterými jsou

Bioprodukt Trutna Velké Meziříčí
Bílá cukrárna Velké Meziříčí
DÁRCŮM PUBLIKACÍ, kterými jsou
Bíbrová Ivana, Velké Meziříčí
Coufalová Zdeňka, Velké Meziříčí
Hladíková Zdeňka, Velké Meziříčí
Hlávková Marie, Velké Meziříčí
Hortová Alena, Velké Meziříčí
Hulinková Marie, Velké Meziříčí
Kerlová Marie, Měřín
Kupová Vlastimila, Petráveč
Kuřec Jiří, Velké Meziříčí
Kutil Dušan, Velké Meziříčí
Město Velké Meziříčí
Syslová Lenka, Velké Meziříčí
Špatinková Marie, Osová Bitýška
Švihálková Marie, Velké Meziříčí
Truhlářová Květa, Velké Meziříčí
Vaňková Ivana, Velké Meziříčí
Vrbka Karel, Hrbov
Tradiční MEDIÁLNÍ PODPORU nám poskytují
Informační centrum, Městský úřad Velké Meziříčí
Městský úřad Velké Meziříčí
Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí
K.T.V.M., kabelová televize Velké Meziříčí
Velkomeziříčsko,regionální týdeník Velké Meziříčí
www.obchodyvm.cz