Poděkování v roce 2008

Poděkování i v roce 2008 po právu náleží zřizovateli MĚSTU VELKÉ MEZIŘÍČÍ.
Naše díky přísluší také

SPONZORŮM AKTIVIT, kterými jsou
Bioprodukt Trutna Velké Meziříčí
Město Velké Meziříčí
DÁRCŮM PUBLIKACÍ, kterými jsou

Břendová Lucie, Velké Meziříčí
Hamplová Ivana, Velké Meziříčí
Hladík René, Ústí nad Labem
Kadlecová Miluška, Velké Meziříčí
Kříž Pavel, Bory
Město Velké Meziříčí
Ripperová Marie, Velké Meziříčí
Silerová Jarmila, Velké Meziříčí
SKIP Velká Morava, Brno
Švihálková Marie, Velké Meziříčí
Trojánek Aleš, Velké Meziříčí
Truhlářová Květoslava, Velké Meziříčí
Vaňková Ivana, Velké Meziříčí
Tradiční MEDIÁLNÍ PODPORU nám poskytují

Informační centrum, Městský úřad Velké Meziříčí
Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí
K.T.V.M., kabelová televize Velké Meziříčí
Velkomeziříčsko, regionální týdeník Velké Meziříčí
www.obchodyvm.cz