Poděkování v roce 2009

Poděkování i v roce 2009 po právu náleží zřizovateli MĚSTU VELKÉ MEZIŘÍČÍ.
Naše díky přísluší také

SPONZORŮM AKTIVIT, kterými jsou
Bílá cukrárna Ing. Josefa Elise, Velké Meziříčí
Vaňková Ivana, Velké Meziříčí
DÁRCŮM PUBLIKACÍ, kterými jsou

Běhůnková Anna, Stránecká Zhoř
Dohnalová Alena, Velké Meziříčí
Hovorková Marie, Mladá Boleslav
Chalupská Marie, Třebíč
Koudelová Ludmila, Mostiště
Koupil Jiří, Třebíč
Mediacop, Praha
Nakladatelství Egmont, Praha
Nakladatelsví Prosveta, České Budějovice
Nakladatelsví Vérité, Praha
Švecová Pavla, Velké Meziříčí
Trojanová Iva, Velké Meziříčí
Vaňková Ivana, Velké Meziříčí
Vrbka Karel, Hrbov
Záviška Vincenc, Velké Meziříčí
Tradiční MEDIÁLNÍ PODPORU nám poskytují

Informační centrum, Městský úřad Velké Meziříčí
Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí
K.T.V.M., kabelová televize Velké Meziříčí
Velkomeziříčsko, regionální týdeník Velké Meziříčí
www.obchodyvm.cz