Poděkování v roce 2012

Poděkování i v roce 2012 po právu náleží zřizovateli MĚSTU VELKÉ MEZIŘÍČÍ.
Naše díky přísluší také

SPONZORŮM AKTIVIT, kterými jsou
Cukrárna Adina, Dolní Loučky
Hotel Pod Zámkem, Velké Meziříčí
ŠUM Měřín
VYHLAŠOVATELŮM GRANTOVÝCH PROGRAMŮ, kterými jsou
VISK3, Ministerstvo kultury ČR Praha
Česká knihovna, Moravská zemská knihovna Brno(MK ČR Praha)
Zdravé město, Město Velké Meziříčí
Nedovolte mozku stárnout, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod (MK ČR Praha)
DÁRCŮM PUBLIKACÍ, kterými jsou
Běhůnková Marie, Velké Meziříčí
Beránková Romana, Smědčice
Defensor pacis, Brno
DUHA Press, Brno
FABULA - nakladatelství, Hranice
Fialová Jitka, Velké Meziříčí
Hejtmánková Ivana, Velké Meziříčí
Hlávková Marie, Velké Meziříčí
Hortová Alena, Velké Meziříčí
Internet Mall a.s., Praha
Jarušková, Velké Meziříčí
Kačírková Eva, Praha
Kašpárková Helena, Vídeň
Kůpová Vlastimila, Velké Meziříčí
Lukášková Ludmila, Velké Meziříčí
Matějíčková Jitka, Velké Meziříčí
Městská knihovna, Pelhřimov
Místní knihovna Bory, Bory
Nevrtalová Alena, Čikov
Nováčková Božena, Velké Meziříčí
Pařil Vladimír, Velké Meziříčí
Pokorná Daniela, Otín
Poulová Pavla, Velké Meziříčí
Špačková Alena, Velké Meziříčí
Švecová Pavla, Velké Meziříčí
Vaňková Ivana, Velké Meziříčí
Veselá Milada, Velké Meziříčí
Vitešník Jaromír, Velké Meziříčí
DÁRCŮM DĚL, kterými jsou
Dvořáková Jarmila, Vídeň
Tradiční MEDIÁLNÍ PODPORU nám poskytují
Informační centrum, Městský úřad Velké Meziříčí
Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí
Velkomeziříčsko, regionální týdeník Velké Meziříčí
www.obchodyvm.cz