Poděkování v roce 2013

Poděkování i v roce 2013 po právu náleží zřizovateli MĚSTU VELKÉ MEZIŘÍČÍ.
Naše díky přísluší také


SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM, kterými jsou
Chaloupky, pracoviště Ostrůvek Velké Meziříčí
Optik Otto Němec, Velké Meziříčí


VYHLAŠOVATELŮM GRANTOVÝCH PROGRAMŮ, kterými jsou
Česká knihovna, Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha)


DÁRCŮM PUBLIKACÍ, kterými jsou
Fialová Jitka, Velké Meziříčí
Knopka Libor, Frýdlant nad Ostravicí
Město Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
Švecová Pavla, Velké Meziříčí
Vlastivědná a genealogická společnost, Velké Meziříčí
Zahradníčková Hana, Mostiště


Tradiční MEDIÁLNÍ PODPORU nám poskytují
Informační centrum, Městský úřad Velké Meziříčí
Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí
Velkomeziříčsko, regionální týdeník Velké Meziříčí