Poděkování v roce 2014

Poděkování i v roce 2014 po právu náleží zřizovateli MĚSTU VELKÉ MEZIŘÍČÍ.
Naše díky přísluší také


SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM, kterými jsou
Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
Hotel Pod Zámkem Velké Meziříčí
Muzeum Velké Meziříčí
Policie ČR Obvodní oddělení Velké Meziříčí
Římskokatolická farnost Velké Meziříčí
Společnost historického šermu TAS Velké Meziříčí
Státní okresní archiv Velké Meziříčí

 

SPOLUPRACUJÍCÍM JEDNOTLIVCŮM, kterými jsou
Martin Karásek
PaedDr. Eva Kočí Valová
Mgr. Božena Sedláková
Mgr. Martin Štindl, Ph.D.

 

VYHLAŠOVATELŮM GRANTOVÝCH PROGRAMŮ, kterými jsou
Česká knihovna, Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha) Česká knihovna

 

DÁRCŮM PUBLIKACÍ, kterými jsou
Dočkalová Petra, Velké Meziříčí
Dubanský Vladimír, Brno
Fučíková Lea, Velké Meziříčí
Jarušková Jana, Velké Meziříčí
Roblová Miluše, Velké Meziříčí
Městská knihovna Valašské Meziříčí
Město Velké Meziříčí
Obecní knihovna Bory
Obec Ruda
Vaňková Ivana

 

Tradiční MEDIÁLNÍ PODPORU nám poskytují
Informační centrum, Městský úřad Velké Meziříčí
Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí
Velkomeziříčsko, regionální týdeník Velké Meziříčí