Poděkování v roce 2015

Poděkování i v roce 2015 po právu náleží zřizovateli MĚSTU VELKÉ MEZIŘÍČÍ.
Naše díky přísluší také


SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM, kterými jsou
Kostýmovna Velké Meziříčí
Knihkupectví Charvátová, Velké Meziříčí
Káva, čaj, suché plody Štěpánková, Velké Meziříčí
Společnost historického šermu TAS Velké Meziříčí
ZUŠ Velké Meziříčí

 

VYHLAŠOVATELŮM GRANTOVÝCH PROGRAMŮ, kterými jsou
Česká knihovna, Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha) Česká knihovna

 

DÁRCŮM PUBLIKACÍ, kterými jsou
Bojanovský Antonín, Velké Meziříčí
Janošík Pavel, Velké Meziříčí
Jiříčková Radka, Velké Meziříčí
Jupiter club Velké Meziříčí
Lázničková Eva Mgr.,  Velké Meziříčí
Makovský Vladimír, Velké Meziříčí
Město Velké Meziříčí
Obec Lavičky 
Obec Dolní Heřmanice
Obec Nová Ves
Obec Radostín nad Oslavou
Urbanová Marta, Chotěboř
Zvěřina Michal, Velké Meziříčí

 

Tradiční MEDIÁLNÍ PODPORU nám poskytují
Informační centrum, Městský úřad Velké Meziříčí
Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí