Poděkování v roce 2016

Poděkování v roce 2016 po právu náleží zřizovateli MĚSTU VELKÉ MEZIŘÍČÍ.
Naše díky přísluší také:


SPOLUPRACUJÍCÍM JEDNOTLIVCŮM, kterými jsou
Jiří Pálka (Ski klub Velké Meziříčí)
Sylvie Sagánková, Božena Sedláková (bývalé kolegyně)
Antonín Klusák, Olga Klusáková (obětaví přátelé)
Lada Havelková, Josef Matějíček, Jan Úlovec, Josef Vaněk (rodinní příslušníci)

 

VYHLAŠOVATELŮM GRANTOVÝCH PROGRAMŮ, kterými jsou
Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha) Česká knihovna

 

DÁRCŮM CEN
Betexa s.r.o., Brno
Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí

 

DÁRCŮM PUBLIKACÍ
Technické služby,  Velké Meziříčí

 

 

MEDIÁLNÍM PARTNERŮM
Informační centrum, Městský úřad Velké Meziříčí